December 17.

Ezen a napon

Az adatok szolgáltatója Ezenanapon.hu
2017. December. 17.
24 éve / 1993. 12. 17.
Házasságot kötött Boris Becker teniszező és Barbara Feltus
56 éve / 1961. 12. 17.
Megszületett Sara Dallin énekesnő, a Bananarama együttes tagja
59 éve / 1958. 12. 17.
Megszületett Mike Mills rock zenész, az R.E.M. zenekar tagja
5 éve / 2012. 12. 17.
Meghalt Horváth Sándor, Jászai Mari-díjas színész (Kántor)
Ismertebb filmjei: A dunai hajós, Redl ezredes, Sose halunk megTv filmek: Bors, Kántor, Nyolc évszak, Szomszédok
14 éve / 2003. 12. 17.
Meghalt Berdál Valéria szoprán opera-énekesnő
28 éve / 1989. 12. 17.
Adásba került a legelső 20 perces Simpson család epizód
A Simpsonék karácsonya vagy Simpson család – a karácsonyi különkiadás (eredeti cím: Simpsons Roasting on an Open Fire). Magyarországon 1998. szeptember 23-án mutatták be.
31 éve / 1986. 12. 17.
Először végeztek szív-, tüdő- és májtranszplantációt egyszerre
A műtétre a Papworth Hospital kórházban, Angliában, Huntingdon-ban került sor egy 35 éves nőn.
43 éve / 1974. 12. 17.
Megszületett Lajkó Félix magyar nemzetiségű világzenei hegedűművész és zeneszerző
Topolyán, Jugoszláviában született. Virtuóz módon kezeli a hegedűt, emellett kiválóan játszik zongorán, és citerán is.
64 éve / 1953. 12. 17.
Megszületett Bill Pullman amerikai színész (Sommersby, Aludj, csak én álmodom, Independence Day)
66 éve / 1951. 12. 17.
Megszületett Tatjana Kazankina, olimpiai aranyérmes (1976) szovjet középtávfutónő
73 éve / 1944. 12. 17.
Meghalt Tutsek Anna író, hírlapíró, újságszerkesztő
Hírlapírói pályáját 1894-ben kezdte, a Magyar Leányok című képes hetilapot szerkesztette, aminek alcíme lányok és anyák képes hetilapja. Az újság elsősorban a házasságra készítette fel a lányokat és háztartás vezetési tanácsokat adott az asszonyoknak. Kezdetben novelláskötetekkel jelentkezett, majd ifjúsági regényeket publikált. Elsősorban a konzervatív polgári közönség körében volt népszerű. Legismertebb könyve a Cilike könyv sorozat volt. Egy korabeli Pöttyös Panni, csak itt egészen a felnőtté válásig vezetik a regény szálait. Férje Tábori Péter, a lánya Tábori Piroska, mind a ketten írók. 
82 éve / 1935. 12. 17.
Meghalt Tiszteletre méltó Kaszap István, jezsuita novicius, aki mindössze 19 évet élt
Sírhelye a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emléktemplomnál ma is ismert zarándokhely. Emléknapja: november 13.
83 éve / 1934. 12. 17.
Megszületett Hajdú János újságíró és diplomata
Rózsa Ferenc-díjas, aki pályafutását 1957-ben kezdte. 1961-től a "Népszabadság" munkatársaként dolgozott, 1968-tól hanoi, majd 1970-től 1974-ig bonni tudósítója volt. 1987-ig tv-kommentátorként is dolgozott, valamint a "Nemzetközi Stúdió" és "A Hét" című műsort vezette. 1987-től berni nagykövet volt, 1990 óta publicista és gazdasági tanácsadó.
109 éve / 1908. 12. 17.
Megszületett Sylvia Ashton-Warner új-zélandi pedagógus, írónő, költő
Újító szándékú munkájáról volt ismert: a hagyományos brit tanítási módszereket vezette be a Maori bennszülött gyermekek között, speciális igényeik szerint.
111 éve / 1906. 12. 17.
Meghalt Acsády Ignác történész, az MTA levelező tagja
Budapesten a XII. kerületben utca van róla elnevezve.
122 éve / 1895. 12. 17.
Meghalt Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója
Irinyi János a bécsi Politechnikumban tanult kémiát, ahol egyik professzorának kísérlete kapcsán jutott eszébe a hangtalan gyufa megoldása. A megvalósításig több év telt el, de 1836-ban végül szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. Ebben az volt az újítás, hogy a gyufafejen a foszfort káliumklorát helyett ólomdioxiddal keverte. Találmányát egy gyufagyárosnak adta el, így szerzett pénzéből pedig Berlinbe ment tanulni a Mezőgazdasági Főiskolára. Hazatérte után megalapította az Első Pesti Gyújtófák Gyárát. A szabadságharc idején Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, mint elismert kémiai szakembert. A szabadságharc bukása után Irinyi börtönbe került, és szabadulását követően többet nem is foglalkozott politikával. Kémiai tárgyú cikkeket és tankönyveket írt, fontos szerepe volt a magyar kémiai szaknyelv megalkotásában. Öccse Irinyi József hírlapíró, politikus.
123 éve / 1894. 12. 17.
Először jelent meg az Új Idők című képes szépirodalmi hetilap Herczeg Ferenc szerkesztésében
136 éve / 1881. 12. 17.
Meghalt Lewis Henry Morgan amerikai indiánkutató és etnológus, aki a tudományos antropológiai megalapítója volt
A New York melletti Rochesterben 63 éves korában halt meg. Az észak-amerikai indián törzsek társadalomszerkezetét vizsgálta, amelyen keresztül megalapozta a rokonsági rendszerek összehasonlító módszerekkel dolgozó tudományát. 1877-ben jelent meg fő műve "Az ősi társadalom, avagy az emberiségnek a vadságból a barbárságon át a civilizációhoz vezető fejlődésének vizsgálata" címmel. Elméletének a kultúrtörténet főbb állomásai közötti összefüggéséről, valamint a családszerkezet uralkodó formáiról nagy hatása volt Karl Marx és Friedrich Engels történelmi materializmusára.
185 éve / 1832. 12. 17.
Megjelent a Kossuth Lajos által szerkesztett Országgyűlési Tudósítások első száma
187 éve / 1830. 12. 17.
Meghalt Simon Bolivar, a dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, tisztelt hős, később diktátor
Teljes nevén: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru és Bolívia nemzeti hőse, felszabadítója. A dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, később a Nagy-Kolumbia elnöke (Gran Colombia), Venezuela  elnöke, majd Peru és Venezuela diktátora. 1825-ben, mikor Felső-Peru kinyílvánította függetlenségét Spanyolországtól, Bolivár iránti tiszteletből a Bolivia nevet vette fel. 1830. december 17-én végzett vele a tüdővész Santa Martában. Halálos ágyán elrendelte írásainak és levelezésének elégetését, de kérését nem teljesítették.
203 éve / 1814. 12. 17.
Megszületett Tóth Lőrinc okleveles ügyvéd, kúriai elnök, drámaíró, szakíró
A Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, valamint a Fővárosi törvényhatósági bizottság tagja volt. Jogi munkáin kívül számos költeményt, novellát, útitárcát, életrajzot és színművet írt. 1912-ben a XII. kerületben utcát neveztek el róla, amely azóta is ezt a nevet viseli.
217 éve / 1800. 12. 17.
Megszületett Czuczor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus
1845-66 között az Akadémia megbízásából - élete végéig, kisebb - nagyobb megszakításokkal - a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth Hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót. Ezért Világos után hatévi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinból. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője, fő műve az Augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszméit fejezik ki a romantika eszközeivel.
225 éve / 1792. 12. 17.
Kolozsváron megtartotta első előadását az Erdélyi Magyar Nemes Színjátszó Társaság
A Rhédey-palota tánctermében volt az előadás. Ezzel kezdetét vette a kolozsvári hivatásos színészet.
240 éve / 1777. 12. 17.
Franciaország elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét
466 éve / 1551. 12. 17.
Alvinci kastélyában meggyilkolták a 69 éves Fráter György erdélyi kormányzót
Eredeti nevén: Martinuzzi Utiesenic 1490-ben Corvin János herceg udvarába került, apród lett, majd Szapolyai János erdélyi vajda seregében szolgált. 1509-ben kezdte meg tanulmányait, amikor Budalőrincen belépett a pálos rendbe. 1528-ban az I. Ferdinánd seregei elől Lengyelországba menekült I. (Szapolyai) János király szolgálatába állt, akinek sikeresen előkészítette a visszatérését Magyarországra. Az uralkodó befolyásos tanácsadója lett, 1529-ben királyi tanácsossá, 1534-ben váradi püspökké nevezte ki. A Habsburgokkal való béke megkötését tűzte ki célul a törökök elleni sikeres védekezés érdekében, így jött létre 1538-ban a váradi béke. 1540 nyarán I. János halálos ágyán fia, János Zsigmond gyámjává tette meg, ettől kezdve Erdély és Magyarország Szapolyaiak uralma alatt álló részének teljhatalmú kormányzója lett. II. Szulejmán szultán hozzájárulásával a Rákos mezején tartott országgyűlésen a csecsemő János Zsigmondot királlyá választatta, és Budáról kormányozta az országot az özvegy Izabella királyné és fia nevében. 1540-ben visszaverte a Buda várát ostromló I. Ferdinánd hadait. Végül 1541.08.29-én a törökök mentették meg a várat azért, hogy néhány nap múlva csellel a hatalmukba kerítsék. 1541.12.29-én megegyezett Ferdinánddal, átadta megbízottainak a Szent Koronát, és közölte, hogy kész átengedni János Zsigmond országrészét a szepeségi Szapolyai-birtokok fejében. 1543-ban Ferdinánd megerősítette kincstartói tisztségében, valamint kinevezte királyi helytartóvá. Fráter György fő politikai célja volt, hogy Magyarország területi egységét helyreállítsa, ennek érdekében fogott össze I. Ferdinánddal. 1549-ben megállapodtak, hogy Erdélyért cserébe két sziléziai hercegséggel kárpótolják János Zsigmondot. Ferdinánd serege azonban nem tudta megvédeni a török támadástól Erdélyt. 1551-ben Izabellának és fiának még sikerült Sziléziába távoznia, de a szultán megtorló akciót indított. A kezdeti török sikerek után az erdélyi rendekkel közösen harcoló zsoldosok visszafoglalták a várakat. Fráter György, hogy a Porta iránti hűségét bizonyítsa, szabad elvonulást engedélyezett a török várvédőknek, amiért a bécsi udvarban árulással vádolták meg. Habsburg Ferdinánd király tudtával és beleegyezésével, Giovanni Castaldo őrgróf emberei, Pallavicini Sforza vezetésével, saját titkára segítségével gyilkoltatták meg alvinci kastélyában. Halála előtt nem sokkal esztergomi érseki kinevezést és bíborosi kalapot kapott. Két hónapi temetetlenül maradt a holtteste a gyilkosság színhelyén, a gyulafehérvári káptalan temette el 1552. februárjában. Mivel Fráter György magas állású egyházi személy is volt, meggyilkolása a pápaság és a bécsi udvar közötti bonyodalmakhoz vezetett.
21 éve / 1996. 12. 17.
A gánai Kofi Annant nevezték ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárává
41 éve / 1976. 12. 17.
Megszületett Szinetár Dóra színésznő, énekesnő
42 éve / 1975. 12. 17.
Kijevben megszületett Milla Jovovich színésznő (Az ötödik elem, Jeanne D'Arc - Az orleans-i szűz)
54 éve / 1963. 12. 17.
Először nyitották meg a berlini falat
A nyugat-berliniek számára nyitották meg, hogy meglátogathassák kelet-berlini rokonaikat. 1964. január 6-án visszazárták.
73 éve / 1944. 12. 17.
Megszületett Bene Ferenc sokszoros válogatott labdarúgó, olimpikon (1964)
Marcali és Kaposvár csapataiban játszott. 17 évesen került az Újpesthez 1961-ben, és 17 éven át, 1978-ig az Újpesti Dózsa játékosa volt. Később játszott a Volán, a finn Seinäjoki, a Soroksár és a Kecskeméti SC csapataiban. Edzőként Újpesten, Norvégiában, a női válogatottnál, az olimpiai csapatnál tevékenykedett. 418 bajnoki mérkőzésen szerepelt, 303 gólt szerzett ezeken. Ötször lett magyar gólkirály. Nyolcszor nyert magyar bajnoki címet, háromszor Magyar Kupát. 1974-ben BEK-elődöntőt játszott a Bayern München ellen. 1975-ben a nyolcaddöntőben a Benfica ellen egy szenzációs gólt szerzett, amit az akkori kupaforduló legszebb góljának választották Nyugat Európában. Az 1964-s tokiói olimpián aranyérmet nyert. Tizenkét góljával nagymértékben járult hozzá a magyar csapat olimpiai bajnokságához. A válogatottban hetvenhat mérkőzésen játszott, és az angliai világbajnokságon jutott a csúcsra.
81 éve / 1936. 12. 17.
Megszületett Ferenc pápa, a katolikus egyház vezetője 2013 márciusától, a 266. az egyházfők sorában
Latin neve: Franciscus. Buenos Airesben, Argentínában született Jorge Mario Bergoglio néven. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről.
99 éve / 1918. 12. 17.
Megszületett Fábián Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó
A Magyar Atlétikai Club mellúszójaként három alkalommal nyert országos bajnokságot. Vízilabdázóként a MAC, majd az UTE bajnokcsapatát erősítette. Pályafutását az FTC-ben fejezte be. A technikás hátvéd két olimpián szerepelt. Londonban az olaszok elleni fontos mérkőzésen nem tudta értékesíteni az utolsó pillanatokban megítélt négyméterest. Nem tudott egyenlíteni. Így a csapat "csak" második lett. Helsinkiben a bajnokságot nyert csapatban csak egy mérkőzésen kapott lehetőséget. Visszavonulása után a zöld-fehérek utánpótlását nevelte, majd a hatvanas évek első felében háromszor vezette bajnokságra az FTC csapatát. A Csanádi Árpás iskolában egyik róla elnevezett osztályterem őrzi emlékét.
110 éve / 1907. 12. 17.
Meghalt Lord Kelvin skót matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérsékleti skála megalkotója
Az anyagi minőségtől független hőmérsékleti skála megalkotója. Eredeti nevén: Sir William ThomsonGlasgow-ban, fizikatanárként az egyetemen tanított és kutatott egész életén át. Főképp a hő-, az elektromosság- és a mágnességtan érdekelte. 1848-ban adta ki első nagyobb munkáját, amelyben Carnot hőelméletének alapján bevezette az abszolút hőmérsékleti skálát. 1851-ben megfogalmazta a termodinamika második főtételét. Thomson több kísérletet, mérést James Prescott Joule-lal közösen végzett el. Felfedezték azt a jelenséget, amit később Joule-Thomson-féle jelenségnek neveztek el a fizikusok. Ennek lényege, hogy a gázok kiterjedés közben lehűlnek, összenyomva pedig felmelegszenek. Kimutatta, hogy a rezgésidő a kapacitástól (C) és az öninduktivitástól (L) függő mennyiség. Tanulmányozta az elektromos jelek hosszú kábeleken való terjedését is, és módszert dolgozott ki a jelek késésének csökkentésére. Enélkül a transzatlanti, tenger alatti távírókábelek megvalósítása lehetetlen lett volna. 1890-ben a londoni Királyi Társaság elnökévé választották. Két évvel később nemességet kapott Lord Kelvin of Largs címmel. Egyetemi tanári állásáról 1899-ben lemondott. Koporsóját a Westminster-apátságban helyezték el, Newton sírhelye közelében.
113 éve / 1904. 12. 17.
Megszületett Ladomerszky Margit színésznő
114 éve / 1903. 12. 17.
Az amerikai Wright fivérek végrehajtották repülőgépükkel az első sikeres motoros repülést
Az Észak-Karolina állambeli Kitty Hawk közelében repültek. A Wright fivérek - Orville és Wilbur - 1900 óta foglalkoztak repülő szerkezetek építésével. Repülőgépüket négyhengeres, 12 lóerő teljesítményű, vízhűtéses motor hajtotta és két légcsavar emelte a magasba. Egy magassági kormány és két - a 12,29 m hosszú hordouófelületen elhelyezett - oldalkormány gondoskodott az irányításáról. A Kitty Hawk melletti homokdűnéken Orville Wright ezzel a 355 kg-os "Flyer I" repülőgéppel négy irányított, egyenes vonalú repülést hajtott végre, amelyek közül a leghosszabb 59 másodperces és 265 méteres volt.
227 éve / 1790. 12. 17.
Kőbe vésett azték naptárat fedeztek fel Mexikóvárosban
A 1479 körül készült szobor kb. 4 méter átmérőjű, és 25 tonnát nyom.
239 éve / 1778. 12. 17.
Megszületett Sir Humphrey Davy angol kémikus, fizikus, számos kémiai elem, pl a klór és a jód felfedezője
Kutató munkája során felfedezte/először különítette el a magnéziumot, a bórt, a báriumot, a hidrogén-telluridot, a foszfor-hidrogént és a higany-oxidot. A felfedezései közé tartozik klór, a jód, a nátrium, a kálium és a nátrium-hidroxid.

Legolvasottabb

1
Óriási mennydörgés – szinte beleremegett a város a villámlásba
2
Gázolás a zebrán – apát és fiát ütötte el az autó
3
Mélyszegénységből a rivaldafénybe került a kaposvári fiú
4
Vadászbombázót állítanának a körforgalomba
5
Halálos baleset: életét vesztette egy 42 éves nő
Közepesen felhős
H
-2°
K
-3°
Sz
-3°
Cs
-1°
nyolc arannyal zártunk
Kapás Boglárka volt a legjobb 400 gyorson
átfogó stratégia / 55 perce
Különleges bizottságot hoztak létre Hollywoodban
Célja a szexuális visszaélések elleni küzdelem és nemek közötti egyenlőség támogatása.
Gyász
"Küzdöttél, de már nem lehet, átölel a csend és a szeretet." Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MRÁV ISTVÁNNÉ Pintér Katalin gamási, majd andocsi lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése december 19-én, a 14 órai gyászmisét követően lesz a gamási temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
„Várni valakit, aki nem jön többé, valakit keresni titokban örökké. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk mélyen, csendesen.” Szomorú szívvel emlékezünk HIFNER JÁNOS halálának első évfordulóján. Felesége és szerettei
„Ha a Hold aludni tér, velem álmodj, sose félj.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TIBA GÁBOR Titi Kaposvár, Szigetvári utcai lakos 45 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, kedden 13.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Lelki üdvéért gyászmise a Katolikus Gimnázium kápolnájában a temetés előtt 12 órakor lesz. Gyászoló szerettei
„Szomorúan szól egy kisfalu harangja, Mert egy édesapa többé nem hallja. Istenhez megyek, ő hívott engem, Kiket oly nagyon szerettem, búcsúzom tőletek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ifj. KNÉZICS ISTVÁN buzsáki lakos 59 éves korában türelemmel és kitartással viselt betegség után elhunyt. Temetése december 16-án, a 11 órai gyászmisét követően a buzsáki temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
"Álmodtunk egy öregkort, Csodálatos szépet. De a kegyetlen betegség mindent összetépett." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜLE SÁNDOR volt zimányi majd balatonboglári lakos, életének 76. évében elhunyt. Temetése december 18-án, a 14.30 órai gyászmisét követően a balatonboglári temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolják Szerető felesége, Gyermekei és Unokái
„Elköltöztél nem vagy többé, nekünk mégis élsz örökké.” Fájdalommal tudatjuk, hogy LENGYEL TIBORNÉ Balogh Erzsébet 89 éves korában elhunyt. Temetése december 19-én kedden, 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászoló leánya és családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagyanyánk, STENNA JÓZSEFNÉ bolhási lakos, életének 75. évében elhunyt. Temetése december 19-én a 10.30 órakor kezdődő gyászmisét követően 11-órakor lesz a bolhási temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARNA FERENC a Kapos-Ker. volt dolgozója kaposvári lakos, életének 79. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése december 18-án, hétfőn 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető felesége, leányai és unokái
„Az idő múlik, feledni nem tudunk, könnyes szemmel mindig Rád gondolunk. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben, örök gyász, fájdalom.” Fájó szívvel emlékezünk LÉBER GYULA volt lábodi lakos halálának első évfordulójára. Szerető feleséged és szeretteid
"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASS NÁNDORNÉ Molnár Margit kaposmérői lakos, életének 72. évében elhunyt. Temetése december 16-án, a 13 órai gyászmisét követően lesz a kaposmérői temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk ÖZV. TEVELI LÁSZLÓNÉ Kovács Rozália volt szőlősgyöröki lakos, életének 92. évében elhunyt. Temetése december 16-án, a 9 órai gyászmisét követően lesz a szőlősgyöröki temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy VÖRÖS JÓZSEF volt nagyatádi földhivatal vezető 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 16-án szombaton 13 órakor lesz a nagyatádi központi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését, valamint, hogy egy szál virággal emlékezzünk Rá. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család.
"Hosszú volt a szenvedés, nem lehet így élni, Kopogtatok Istennél bocsánatot kérni. Elmegyek, nékem már így könyebb, Néha-néha ejtsetek értem egy-egy könnycseppet." Fájdalommal tudatjuk, hogy GURICZA FERENCNÉ Ágoston Ilona kaposvári, volt horvátkúti lakos, 91 éves korában elhunyt. Temetése december 15-én a 10.15 órai gyászmisét követően 11 órakor lesz a horvátkúti temetőben. Gyászoló családja
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÖRÖSNÉ SIPOS MÁRIA fonyódi lakos, a rendelőintézet volt dolgozója 66 éves korában elhunyt. Temetése december 18-án 11 órakor a fonyódi temetőben lesz. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BEKKER FERENC ÉS BEKKER FERENCNÉ volt Jutai, majd kaposvári lakosok 79 és 77 éves korukban csendesen elhunytak. Hamvaikat december 19-én, 11 órakor helyezzük örők nyugalomba a Jutai temetőben. Kérjük a részvétnyilváítások mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik őket. A gyászoló család
„Elmentem Tőletek nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre.” Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ NÁNDOR kaposgyarmati lakos 55 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése december 15-én, pénteken a 13 órai gyászmisét követően lesz a kaposgyarmati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolja: szerető édesanyja, fia, párja és Béla bácsi
"Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani." (Váci Mihály) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk, a marcali Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola nyugdíjazott igazgatója BRUNNER ISTVÁN 2017. december 7-én, életének 71. évében számunkra felfoghatatlan hirtelenséggel elhunyt. Végső nyugalmára december 15-én, 14 órakor a marcali központi temetőben helyezzük. Részvétük kifejezésére néhány szál virág elegendő.
"Hosszú volt a szenvedés, nem lehet így élni. Kopogtatok Istennél bocsánatot kérni. Elmegyek, nékem így már könnyebb. Néha-néha ejtsetek értem egy-egy könnyet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PATACSI GÉZA buzsáki, volt felsőmocsoládi lakos, életének 80. évében elhunyt. Temetése december 14-én csütörtökön, a 14 órai gyászmisét követően lesz a buzsáki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WÁGNER JÁNOS kutasi lakos, életének 77. évében elhunyt. Temetése december 14-én 14-órakor lesz a kutasi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZÓKA D. ZOLTÁN nagyatádi lakos, életének 70. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni temetése december 15-én 15-órakor lesz a nagyatádi központi temetőben. A gyászoló család
Röplabda NB I. nők / 56 perce
Játszma sem jutott női röpiseinknek
Jégdiszko / 1 órája
Csusszanva bulizhattunk Kaposváron
szülinapi gourmet / 1 órája
Torta helyett négyméteres pizzát kapott a pápa
Jónak lenni jó! / 1 órája
Közel 119 millió forint gyűlt össze
Szent Katalin-kolostor / 2 órája
Ismét megnyílt a világ egyik legrégebbi könyvtára
Siker és köszöntés / 2 órája
Sült kolbász és német dalcsokor is járt az időseknek