Ezotéria

2010.04.13. 22:19

A személyre szabott horoszkóp titkai

A születési horoszkópunkból rengeteget tanulhatunk és fejlődhetünk. Elkerülhetünk vele súlyos baleseteket, betegségeket, segítségével ügyesebben választhatunk magunknak szakmát, otthont vagy akár házastársat. A meddőségi problémákkal küzdőknek kiemelten sokat segíthet a rejtett spirituális problémák feltárása, akik így válaszokat kaphatnak a miértekre és kulcsot a megoldásra.

Kozma Szilárd - Ordódy Eszter

Kozma Szilárd család-asztrológussal beszélgettünk a személyi horoszkóp felállításának fontosságáról, és arról, miként oldhatjuk fel azokat a negatív sorsprogramokat, amelyek egyébként megnehezítenék az életünket.

- Mire való a személyi horoszkóp felállítása?

- A láthatatlan és érzékelhetetlen spirituális kisugárzásai és sugallatai által nem csak a vágyaink, gondolkozásunk és akaratunk jellegét héttérből irányító és az egyéni sorsunkat létrehozó, valóságos, de a felszíni - biológiai, lelki - látszatok alatt nagyon mélyre rejtett, spirituális személyiségünk és karmikus tulajdonságaink, valamint ezen rejtett negatív tulajdonságainknak a megismerésére. Röviden: a múlt sorsunk és a jövő sorsfeladataink megértésére és ez általi a jövő-sorsunk kézbevételére és tudatos irányítására.- Elkerülhetők-e segítségével a számunkra kedvezőtlen események (súlyos betegség, baleset, életre szóló döntések meghozatala, szakmaválasztás, stb.) bekövetkezése?


- Ha már érett fejjel, de elég fiatalon megkaphatjuk a személyi horoszkópunkat, akkor hatalmas százalékban lehetséges a betegségek és a balesetek, és más nehéz-sorshelyetek megelőzése. Természetesen csak akkor, ha nem kerültünk már gyermekkorunkban később is nagyon nehezen feloldható, gyakorlati következményekkel járó sorshelyzetbe, illetve, ha nem érkezünk már gyermekkorból számottevő szervi károsodásokat okozó, krónikus betegségekkel. De ilyen esetekben is nagyon segít és hosszútávon meglepő eredményeket tud hozni azoknak a személyi vonatkozású sors-idéző és rendező információknak az ismerete, amelyekről az első kérdésre adott válaszban beszéltem.

Ami a karma-oldó és pozitív sorsbeteljesítő életfeladatokkal összhangban álló hivatás és életpálya megválasztási lehetőségét illeti, ki merem jelenteni, hogy száz százalékos a helyes irányítási (tanácsolási) lehetőség, akárcsak a más, "életre szóló, sorsfontosságú döntések meghozatalában is. Persze, ez csak akkor, ha az illető személy, megérti az életét és sorsát működtető, saját spirituális tudatának a jellegét és működési logikáját, tehát, ha nem csak úgy fogadja el a tanácsolt életpályát, mint valami sötét kényszert. Előfordul ugyanis nagyon gyakran olyan eset is, hogy az egyén boldogulására vonatkozó elképzelései (vagy a szülők ide vonatkozó elképzelései...) szöges ellentétben állnak a horoszkópból kiolvasottakkal. Ekkor merül fel az a jelenség, hogy miután belevágott az illető a karmikus meghatározódásai miatt számára élvezetesnek, vagy boldogságot (gazdagságot) hozónak képzelt életpályába (Arról nem is beszélve, ha ilyen "téves" élettárs mellett kötelezi elé magát mind a családi közössége, mind a saját lelkiismerete előtt), egy idő után elátkozottnak képzeli magát, mert "semmi nem megy, nem tud előre haladni". És még jó, ha csak ennyi van, és nem részesül munkabaleset-szerű, vagy munkabetegségnek hívott sors-figyelmeztetésben.


- Mit tanulhatnak, és hogyan fejlődhetnek a (házas)párok a szinasztriából?


- A karmikus és természeti (karakteri) összeférhetőség, illetve összeférhetetlenség megállapítása mellett és azon túl, elsősorban azt, hogy miképpen ne okozzanak felesleges sérüléseket egymásnak, hogy ne gyötörjék önmagukat sem, de főként ne kényszerítsék egyik a mást olyan, világi szempontból esetleg pozitívnak, vagy hasznosnak képzelt tulajdonságok és képességek megszerzésére, amelyek egyáltalán nem állnak a párjuk életfeladatában megszerezni, kialakítani. Ezzel szemben, vegyék tudomásul és vegyék figyelembe mind a párjuk un. karmikus nehézségeit és az ilyen jellegű negatív tulajdonságainak a feloldási, meghaladási problémáit - egyáltalán nem azért, hogy ezeket elnézzék neki, hanem azért, hogy türelemmel és megértéssel, tudjanak segíteni azok meghaladásában - mind azt hogy az ők "logikusnak és természetesnek" tűnő, korábbi elképzelésével ellentétben, melyek is azok a "személyre szabott" pozitív képességek és tulajdonságok, amelyeket mind nekik, mind a párjuknak el kell sajátítani, mind a párkapcsolat sikere és harmóniája, mind az egész egyéni és közös életük egészséges megélése, úgymond sikeres keresztülvitele, érdekében. És megint csak nem azért, hogy ezt - ezeket az új, még csak a jövőben megszerzendő új személyi (de férji - feleségi, szülői) tulajdonságokat egymáson harciasan követeljék, hanem éppen azért, hogy egymásnak megértő társai és segítségei lehessenek, e mindkettőjük számára hasznos, de egyénileg esetleg egymástól nagyon eltérő új tulajdonságok és képességek megszerzésében.

- Milyen segítséget nyújthat a személyes horoszkóp felállítása termékenységi problémák és meddőség esetén?

- Nagy - nagy segítséget. Hogy ne mondjam: rendkívüli segítséget. Már a korábbi válaszaimból is kitűnik talán, hogy a helyes önismeret és un. spirituális sorsprogram-ismeret hiányában mennyi téves és fölösleges önmagukkal és egymással szembeni, világi elképzelések (szellem- és személy-idegen szempontok) szerint támasztott tucatnyi elvárások ambíciójával gyötrik egymást és önmagukat ma az emberek. Persze, hogy egy ily módon a lényegi önvalójától, valamint az elsődleges - női (feminin) - funkciójának a spirituális és lelki lényegétől elidegenedett és a potenciális anyaságát a szeretői - hódítói (Lilith - Vénuszi) részének a kamaszkortól harminc és harminc valahány évig tartó erősítése hangsúlyozása miatt, tudatosan, vagy öntudatlanul (divatból, konjunkturális környezeti szokásból, gazdasági megfontolásból) elnyomó nő, végül is képtelen lesz a magzatfoganásra. Nem csak azért, mert az önálló egzisztencia-teremtés, illetve karrier építés céljából végig "fogamzás gátolta" valamilyen "védekezési" módszerrel a termékenységi képessége legfontosabb éveit és ezért nem működnek már automatikusan a biológiai - természeti mechanizmusok, hanem azért is, mert ebben a gazdasági vagy karrierépítési, hivatásgyakorlási törekvések mellett folytatott árszerzési - pármegtartási (Mindenképpen győzedelmeskedési) hajszában, a tudattalan személyisége is elveszíti a Lunáris (Anyai - befogadói, megtermékenyülői) jellegét. Ez átalakul Szoláris jellegűvé, azaz önkéntelen megtermékenyítői (maszkulin) reflexekkel és törekvésekkel telt személyiségűvé, még akkor is, ha felszínre a leg bájosabb és femininebb látványt nyújtatná, és pszichikai kisugárzásokat bocsátaná. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy belőlem holmi maradi patriarkális viszonyok után nosztalgiázó "legyőzött" férfi (netalán hím-sovinizmus) beszélne, hanem ezt a jelenséget figyeltem meg, mint asztrológus, aki az egyéni okok mellett, kénytelen észrevenni az általános, konjunkturális okokat is. -- Hát persze, hogy figyelni és gondolkozni kezd az ember, amikor azt látja, hogy olyan un. hajadon nők kérnek komoly (esetleg, családalapításig is elmenő) párkapcsolat-alakítási tanácsot és segítséget, akik már 1O - 15 éve több gyermekes családanyák kellene, hogy legyenek. Szóval, az olyan esetekben, amikor az asztrológus is ugyanazt látja a képletben, mint amit a klinikai vizsgálatok is kimutatnak, tehát: világos, hogy nem karmikus, vagy természeti oka van a magzat foganás elmaradásának, éppen a korábbi kérdésekre adott válaszokban elmondott és sok más szempont alapján, a végre babára vágyni el kezdett, de éppen annak az elmaradása miatt csak fél-boldog és általában jóval 28 - 3O év feletti feleségekkel megtaláltatjuk és "megértetjük" velük igazi énjüket, amely természetesen elsősorban olyan spirituális anyai potencialitásokat tartalmaz, amelyekről sajnos nem csak, hogy időközben megfeledkeztek, hanem ab ovo, soha nem is tudtak. De az érem kétélű, mert nagyon sok olyan esettel is találkoztam és szégyen, nem szégyen a férfi nemre, de el kell mondanom, hogy olyan sikerekről is beszámolhatok, amikor, erősen durván lesarkítva, de a horoszkóp mély karmikus problémáinak és rejtett összefüggéseinek a helyes értelmezése segítségével, úgymond a feleségét természetesen megtermékenyíteni képes férfivá és így természetes édesapává is válhatott az illető házaspárok férfi tagja. Helyszűke miatt nem térek ki arra, hogy ez miben állt és miként történhetett meg az ugyancsak nem biológiai értelemben vett termékenyítői képesség elvesztése és horoszkóp-értelmezés utáni vissza-szerzése. Ahol karmikus probléma okozza a foganási nehézséget viszont, az illető karmának az értelmezés segítségével történő feloldásával segítettem, úgyszintén jó eredményekkel. Hadd jegyezzem meg itt, hogy amennyiben az első esetben még esetleg megengedhetőnek (De persze, ugyanakkor feleslegesnek) találom a lombik-bébi programokban való költséges, fájdalmas, de emberileg mindenképpen magalázó részvételt, az utóbbi esetben egyenesen sors- és Istenellenes erőltetésnek, tehát véteknek tartom a petesejtek biológiai összekalapálásával és beültetésével való - persze, még feleslegesebb, mert logikus, hogy pozitív eredmény nélküli - kísérletezést.

- Mennyire van megírva előre a sorsunk, és hogyan változtathatunk ezen?

- Amint az első kérdésekre adott válaszaimból is kitűnik, a sorsa csak azoknak van úgymond megváltoztathatatlanul megírva, akik nem ismerik meg és így nem tudják feloldani a saját karmikus (negatív spirituális) meghatározódásaikat valamint azokat a személyükre szabott gyakorlati életfeladataikat amelyek beváltásával szert tehetnének azokra a képességekre, amelyek segítségével a mágikus erejű (sorsidéző) képzeletük, - amely automatikusan működik, ha tudunk róla, ha nem, és ha akarjuk, ha nem - a tudatos és felelős törekvéseikkel összhangban működő szabad elképzeléseik, a karmikus zavaroktól megszabadultan végezheti a dolgát.

Kedves Olvasóink!
Személyes horoszkóp felállítással keressék szakértőnket, Kozma Szilárdot az alábbi címek egyikén: [email protected] vagy: www.kozmaszilard.hu

Kapcsolódó anyagok

 

Ezek is érdekelhetik