Közélet

2010.11.09. 16:50

Vége a pazarlásnak a DRV-nél

Az új vezetés vállalja a konfliktust a haszonélvezőivel, csak olyan munkatársakkal dolgozik együtt, akik magukénak érzik az új értékrendet.

(x)

Törvénytelen intézkedésekre, pazarló cégvezetési politikára, végkielégítési trükközésekre, előnytelen és törvényellenes szerződéskötési gyakorlatra derített fényt a Dunáltúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) átvilágításának előzetes eredménye.

Lapunkban már foglalkoztunk a DRV Zrt. előző vezetésének gazdálkodását vizsgáló átvilágítással. A vízmű teljes egészében rendelkezésünkre bocsátotta az előzetes jelentés nyilvánosságnak szánt részét.
A DRV-nél, a milliós végkielégítések miatt, 2010 nyarán kirobbant botrány után, Winkler Tamás személyében új vezérigazgató került a vállalat élére, aki azonnal elrendelte a vízmű teljes átvilágítását. Bár a folyamat – az ügy nagyságát és súlyosságát jelzendő – még nem zárult le, de az eddigi eredmények több mint 700 millió forintnyi gyanús pénzmozgást tártak fel. E 700 millió forintból a Siófokon érvényes lakossági díjszabásban foglalt köbméterárak szerint átlagosan 624 ezer ember egyhavi ivóvízfogyasztását lehetne biztosítani.

[caption id="" align="aligncenter" width="600"] Tiszta vizet öntöttek a DRV poharába
[/caption]

Az egyik legérdekesebb feltárt ügy: a DRV Zrt. a Mal Zrt.-vel szemben egyedi, kedvezményes vízdíjat alkalmaz. A jogviszony alapja egy 1976. június 8-án kelt, 1976. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal megkötött „Szolgáltatási Szerződés”, amit még a Mal Zrt. egyik jogelődjével, az Ajkai Timföldgyárral kötöttek meg. A szerződésben vízdíjként „a mindenkor érvényes árhatósági” díjat jelölik meg. Ezt követően a DRV újabb szerződést 1993-ban, az ugyancsak jogelőd Ajkai Alumíniumipari Kft.-vel kötött, de ez a szerződés sem tartalmazza a díjat, és biztosítandó mennyiséget, pusztán hivatkozik a „korábbi jogosultság, valamint a kerethatározat alapján meghatározott” vízmennyiségre, amelynek tartalma viszont nem ismert.

A jelenleg is hatályos szerződés ugyan kiköti, hogy „A Fogyasztó személyében bekövetkező bármely változás, vagy keretátadás, átalakulás, elidegenítés, létesítmény vállalkozásba vitele esetén jelen szerződés módosításra kerül, melyet a Fogyasztó kezdeményez. Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult a Szerződés felmondására”, de a túlzottan alacsony díjak és az alacsony sávhatár újratárgyalására – végső esetben a szerződés felmondására – 1997-ben az Ajkai Alumíniumipari Kft. privatizációja, és ezzel együtt a Mal Zrt. megalakulásakor sem került sor.A Mal a privatizáció következtében magántulajdonú társasággá vált, így régóta alaptalan a korábbi felfogás, hogy az állami tulajdonú vízmű az ugyancsak állami tulajdonú vállalatnak alacsony díjért szolgáltat ivóvizet. A díjak felülvizsgálatát és reális mértékben történő megállapításukat tehát már meg kellett volna tenni a társaságnál. Ezzel ugyanis lényeges bevétel növekedést tudott volna a DRV elérni, más oldalról tekintve pedig lényeges bevételektől esett el. 

[caption id="" align="aligncenter" width="600"] Rend lesz - ígérik az új vezetők
[/caption]


Előzetes eredmények: szükségtelen szerződések, indokolatlan kifizetések és Barcs, a kivételek városa

1. Szükségtelen szerződések. A DRV összességében több százmillió forint értékben kötött (vállalkozási, megbízási, tanácsadói) szerződéseket olyan szolgáltatások igénybevételére, amelyek szükségtelenek voltak a cég számára, vagy arra valós igénye nem volt a cégnek (több szerződés még vizsgálat alatt van).
Sok esetben megállapítható, hogy az irányított közbeszerzési eljárás során a pályázatokat versenyt korlátozó módon írták ki, úgy, hogy azokat csak a kiszemelt cég nyerhesse meg. Ha a pályázatra más cég is jelentkezett, érvénytelenség miatt kizárták az eljárásból, még akkor is, ha bizonyos esetekben a nyertes cég pályázata olyan hibában szenvedett, mely alapján érvényteleníteni kellett volna a DRV-nek az eljárást. A cégvezetés ezt azonban nem tette meg, így a szerződéseket megkötötték, és az abban rögzített díjakat kifizették.

2. Magas végkielégítések, munkáltatói kifizetések (nem csak a távozó) menedzsmentnek. Reményi Zoltán volt vezérigazgató munkaviszonya 2006. március 13. és 2006. augusztus 31. közötti időszakra, két rövid, 3-3 hónapra megkötött, határozott időtartamú munkaszerződéssel kezdődött – mindenféle erre vonatkozó munkáltatói indok nélkül. Reményi Zoltán részére a munkaszerződések lejárta után mindkét esetben három havi átlagkeresetének megfelelő öszszegű végkielégítés, azaz kétszer hárommillió forint került kifizetésre. A végkielégítések felvételét követően újabb, határozatlan idejű munkaszerződésével tovább dolgozott egészen 2010 nyaráig. A társaság közgyűlése az igazgatóságot ilyen – végkielégítést is tartalmazó – szerződések megkötésére egyébként nem hatalmazta fel.
A volt vezérigazgató emellett 2008-ban 2 millió forint, 100 hónapos futamidőre nyújtott visszatérítendő kölcsön mellé, lakásproblémáinak megoldás érdekében, szociális alapon 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kapott az általa elfogadott szabályzat és a menedzsment döntése alapján. (A visszatérítendő kölcsönt munkaviszonya megszűnésekor visszafizette.)

Májer József volt műszaki vezérigazgató-helyettes határozatlan időtartamú, közös megegyezéssel megszűnő munkaviszonya után a 2007-re járó egész évi és a 2008-ra járó időarányos prémiuma, a cafeteria-kerete időarányos része, valamint 2008-ra járó szabadsága megváltása mellett, 40 millió Ft jutalmat is felvehetett. Arra vonatkozó dokumentum, mely szerint az eltérés a munkáltató oldaláról indokolt és szükségszerű lett volna azonban nem található, ráadásul a Munka Törvénykönyve szerint a műszaki vezérigazgató-helyettes vezetőnek minősül, így a rá irányadó szabályozás alapján, munkaviszonya a munkáltató részéről bármikor, indokolás nélkül is megszüntethető, így a kifizetés indokaként felhozott „békés megegyezés” érdekében történt plusz kifizetés nem valós indok.

Valamennyi korábbi felsővezető munkaszerződésére jellemző volt a Munka Törvénykönyvétől lényegesen eltérő, hosszú, olykor nyolc hónapos felmondási idők alkalmazása, amire a munkaszerződés megszűnésekor általában az erre a felmondási időre járó átlagkeresetet fizette ki a DRV.

3. Barcs, a kivételek városa. A barcsi Sport Club NB II-es futballcsapatát kiemelkedően, 2008-2010 között összesen nettó 9, 2 millió forint összeggel támogatta „reklámszerződések” keretében. Az ellentételezés mindezért a Sport Club részéről négy darab kétszer két négyzetméteres molinó kihelyezése volt a barcsi futballpályán. Történt mindez úgy, hogy eközben a Barcsi Sport Clubnak vízdíjtartozása volt a DRV felé, azonban ez is „megoldódott”.

A város vezetése, Feigli Ferenc, Barcs szocialista polgármestere (aki egyébként a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is volt 2010 nyaráig) és Reményi Zoltán volt vezérigazgató szóbeli egyeztetésére hivatkozva kért a barcsi önkormányzati intézményeknek tartozás-elengedéseket a DRV-től. A barcsi önkormányzati intézmények vonatkozásában összesen 7.974.869 forint vízdíj, illetve szennyvízdíj-tartozás került elengedésre egyedi vezérigazgatói „méltányossági” engedély alapján.

A cég Barcs Város Önkormányzatával, a Barcs Gyógyfürdő és Rekreációs Központ „víz- és csatornaszolgáltatására” 2007-ben megkötött határozott idejű megállapodás alapján „szolgáltatásként”, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, összesen 10 millió forint értékben látta el az uszodatechnikai vegyszerek és kapcsolódó anyagok szállítását, a kútvizsgálatok elvégzését, valamint az előírt bakteriológiai és kémiai vizsgálatok elvégzését. A DRV vállalta továbbá, hogy 7 782 köbméter mennyiségű – a 2007-es szennyvízdíjaknak megfelelően 2 millió forint értékű – víz után az önkormányzatnak nem számláz szennyvízdíjat. A kizárólag a 2007 évre kötött szerződés már önmagában is hátrányos, azonban a DRV a szerződés lejárta után is ingyenesen nyújtotta ezeket a szolgáltatásokat. Annak ellenére, hogy 2008-ban a cég illetékes osztályvezetője a szerződés megszűnésére kifejezetten felhívta Reményi Zoltán volt vezérigazgató figyelmét és a szolgáltatások leállítását kérte tőle. Reményi ennek ellenére utasítást adott a további ingyenes szolgáltatásra. 2007-2010 között ezek az ingyenes szolgáltatások csaknem nettó 35 millió forintjába kerültek cégnek, ehhez számítandó kb. nettó nyolcmillió forint értékű szennyvízdíj elengedése. 

Felfüggesztett közbeszerzések, személycserék

Az új vezetés eddigi intézkedései:

• Megszüntették a társaság igazgatóságát, amivel évente 18 millió forintot spórolhat meg a társaság

• Felfüggesztették a közbeszerzéseket

• Felülvizsgálják a folyamatban lévő projekteket és a védterület-karbantartás rendszerét

• Fogyasztói elégedettség-vizsgálatot végeznek

• Személycserék

Távlati tervek:

• Működési költségek csökkentése

• Nagyobb ráfordítás a vízközmű törzsvagyonra

• A kitűzött célok szerint felülvizsgálni a vállalati folyamatokat

• Valamennyi beszállítói szerződés felülvizsgálata

• A fogyasztói kapcsolatok felülvizsgálata és a folyamat újraértelmezése

• Az önkormányzati partnerkapcsolatok megszilárdítása

Winkler Tamás szerint mindemellett nagyon fontos, hogy szemléletváltás menjen végbe a cégen belül, és ott is elsősorban a dolgozók fejében, hogy a DRV 1600 dolgozója közül mindenkiben tudatosodjon, hogy az új vezetés – cégen belül, és cégen kívül is – felvállalja az előző rendszer haszonélvezőivel való konfliktust, és mostantól csak olyan munkatársakkal kíván együtt dolgozni, akik az új értékrendeket maximálisan magukénak érzik. Aki nem, attól, ha szükséges, megválnak.

A vezérigazgató szerint a DRV Zrt. új filozófiájának alapja, hogy valódi szolgáltatóvá váljon, amelynek legfontosabb elemei, hogy a fogyasztók, a partnerek és az önkormányzatok a pénzügyileg átlátható, számon kérhető, a fogyasztói megelégedettséget maximálisan szem előtt tartó cégnek köszönhetően, a vízszolgáltatás kapcsán biztonságban érezhessék magukat.

Winkler Tamás az annak idején nagy visszhangot kiváltott székházfoglalási akcióval átvett Pécsi Víziköz-művek éléről érkezett a dunántúli vízműhöz. A Tettye Forrásház három hónap alatt 60 millió forintos nyereséget termelt Pécs számára, úgy, hogy ott közben csökkent a lakossági vízdíj.

A DRV Zrt. új vezérigazgatója közölte: a felszínre került visszaélések évekig súlyos kihatással lesznek a DRV Zrt. pénzügyi helyzetére és a cég életére, ezért annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb és a leghatékonyabb módon orvosolni tudják a kialakult helyzetet, a DRV Zrt. új vezetése drasztikus lépésekre szánta el magát.

• Megszüntették a társaság igazgatóságát, amivel évente 18 millió forintot spórolhat meg a társaság

• Felfüggesztették a közbeszerzéseket

• Felülvizsgálják a folyamatban lévő projekteket és a védterület-karbantartás rendszerét

• Fogyasztói elégedettség-vizsgálatot végeznek

• Személycserék

Távlati tervek:

• Működési költségek csökkentése

• Nagyobb ráfordítás a vízközmű törzsvagyonra

• A kitűzött célok szerint felülvizsgálni a vállalati folyamatokat

• Valamennyi beszállítói szerződés felülvizsgálata

• A fogyasztói kapcsolatok felülvizsgálata és a folyamat újraértelmezése

• Az önkormányzati partnerkapcsolatok megszilárdítása

Winkler Tamás szerint mindemellett nagyon fontos, hogy szemléletváltás menjen végbe a cégen belül, és ott is elsősorban a dolgozók fejében, hogy a DRV 1600 dolgozója közül mindenkiben tudatosodjon, hogy az új vezetés – cégen belül, és cégen kívül is – felvállalja az előző rendszer haszonélvezőivel való konfliktust, és mostantól csak olyan munkatársakkal kíván együtt dolgozni, akik az új értékrendeket maximálisan magukénak érzik. Aki nem, attól, ha szükséges, megválnak.

A vezérigazgató szerint a DRV Zrt. új filozófiájának alapja, hogy valódi szolgáltatóvá váljon, amelynek legfontosabb elemei, hogy a fogyasztók, a partnerek és az önkormányzatok a pénzügyileg átlátható, számon kérhető, a fogyasztói megelégedettséget maximálisan szem előtt tartó cégnek köszönhetően, a vízszolgáltatás kapcsán biztonságban érezhessék magukat.

Winkler Tamás az annak idején nagy visszhangot kiváltott székházfoglalási akcióval átvett Pécsi Víziköz-művek éléről érkezett a dunántúli vízműhöz. A Tettye Forrásház három hónap alatt 60 millió forintos nyereséget termelt Pécs számára, úgy, hogy ott közben csökkent a lakossági vízdíj.

A DRV Zrt. új vezérigazgatója közölte: a felszínre került visszaélések évekig súlyos kihatással lesznek a DRV Zrt. pénzügyi helyzetére és a cég életére, ezért annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb és a leghatékonyabb módon orvosolni tudják a kialakult helyzetet, a DRV Zrt. új vezetése drasztikus lépésekre szánta el magát. Rend lesz - ígérik az új vezetők Tiszta vizet öntöttek a DRV poharába -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!