Közélet

2015.01.14. 13:31

Léhmann: uniós jogot sért a devizaperek befagyasztása

Nem lehet módosítani, azaz forintosítani a bíróságok előtt lévő devizahitel-szerződéseket, amíg azokról a bíróság meg nem állapítja, hogy érvényesek és teljesíthetők. Ez az álláspontja Léhmann Györgynek, aki arról számolt be: devizaperek befagyasztása ide, vagy oda, továbbra is számos adós fordul hozzá azzal, hogy indítson pert a nevében.

Fónai Imre

A siófoki ügyvéd idézi az úgynevezett adósmentő törvényt, miszerint „a szerződés érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránt indult és folyamatban lévő eljárásokban a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani vagy az eljárásokat meg kell szüntetni”.– Törvénnyel utasította tehát a parlament a bíróságokat a perek elutasítására és megszüntetésére – így Léhmann. – Bizonyossággal állítható azonban, hogy a magyar államnak ez a kártékony terve nem valósítható meg. Azért nem, mert a magyar nemzeti bíróságok számára elsődleges jogszabályokat az Európai Uniós jogszabályok jelentik és amennyiben ezzel ellentétes a nemzeti jogszabály, akkor utóbbit figyelmen kívül kell hagyni a bírósági eljárásban. Így hát összedőlni látszik a hatalmi elit és bankok által fél évig épített törvénykezési kártyavár.

A forintosítás tehát a jogász szerint nem történhet meg az elképzelt menetrend alapján, hiszen a szerződésekben esetlegesen előforduló semmis szerződési feltételek megszüntetéséig sem a bíróságnak, sem a törvényhozásnak nem lehet módosítani egyetlen megállapodást sem. – Vagyis indulatból, erőfitogtatásból semmit sem lehet elérni – teszi hozzá Léhmann György. – Nincs kétségem afelől, hogy a bíróságok tartani fogják magukat az elsődleges Európai Uniós jogrendhez és egyetlen peres eljárást sem fognak sem elutasítani, sem megszüntetni, hanem vizsgálják az eléjük kerülő szerződések egyes pontjait. Magam is minden peremben arra kérem a bíróságot, hogy esküjüknek megfelelően csak a lelkiismeretük és a jogszabályok szerint járjanak el még akkor is, ha ezért a tisztességes magatartásukért a tisztességtelen hatalmi elit részéről esetleg hátrányok érhetik őket.