Közélet

2017.04.05. 13:38

A püspökséghez is hit, humor és gyomor kell

Ferenc pápa Varga Lászlót, a kaposvári Szent Imre-templom plébánosát, általános püspöki helynököt nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye új püspökévé.

Lőrincz Sándor

A harmincöt éve szentelt „lánglelkű” pap ezután is a szegények egyházát építi, és püspöki jelmondatául egyetlen szót választott: irgalom. Szentelésére és beiktatására május 13-án 11 órakor kerül sor a kaposvári székesegyházban Erdő Péter bíboros, érsek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, valamint elődje, Balás Béla emeritus püspök és a hívek jelenlétében.– Mit érzett, amikor megtudta, hogy püspök lesz?
– Megkönnyebbülést, mert másfél év óta bizonytalanságban éltünk, s így szolgálni és döntéseket hozni nem könnyű, de számomra ez az időszak a hit lépéseinek aktív gyakorlatát jelentette: megtanulni a jelenben maradni, megköszönni Jézusnak, hogy a legnehezebb helyzetben is velem van. Mindig ugyanazt kértem: dicsőítse meg az Atya nevét ebben az időszakban is, s így végül ez a bizonytalan állapot a hit ajándékává vált. Megkönnyebbültem azért is, mert kiderült: nem Szombathelyen leszek püspök.

– A szülei már keresztelésekor elkezdtek imádkozni fiuk papságáért, később karakteresen lázadt a rendszer, az akkor regnáló egyház, a békepapság ellen. A szemináriumból többször is kicsapták, ekkor átmenetileg díszletmunkásként dolgozott a Thália Színházban, ám Isten hívása erősebb volt…
– Minden alkalommal akkor tapasztaltam meg Isten mindenhatóságát, amikor az enyémnek a végére értem. Nem volt könnyű dolga megtörni a keménységemet, és bevezetni az engedelmesség titkába, amely számomra a szabadság titka. Önként, szabadon, szeretetből függővé tenni magamat a Mennyei Atya jelenlététől. Ez szabadság és védelem is egyben. Amikor megtértem, és radikálisan ráléptem a Krisztus-követés útjára, hamar rátaláltam azokra a bázisközösségekre, amelyeket hitük miatt üldözött az akkori rendszer. Ez segített, hogy ne csak valami ellen lázadjak, hanem valamiért. Ez a valami már akkor a köztünk lévő Isten országa volt, amelyet szerettem volna láthatóvá tenni a hivatásomban.

– A szegények, az elesettek gyámolítása még somogysámsoni éveire vezethetők vissza, amikor egy magatehetetlen férfit befogadott a plébániára?
– Sokkal előbb kezdődött; a szemináriumi éveim alatt találkoztam először mozgássérültekkel és értelmi fogyatékosokkal. A szolgálat és a felém áradó bizalom lelkesített, amikor pappá szenteltek, akkor azt az igét választottam: „Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket.” Amilyen radikálisan lázadtam a rendszer ellen, és az erősek egyházát akartam építeni, olyan következetesen kapcsolta össze életemet Jézus a szegényekkel, peremre szorultakkal. Ez adott egyensúlyt az életemben. Mielőtt plébánossá neveztek volna ki, akkor belső indíttatásként azt kaptam a Szentlélektől, hogy osszam meg életemet a szegényekkel. Első plébániámra befogadtam a teljesen béna Jóskát, aki a barátom lett, és a fiatalabb Zozót, aki évek hosszú során szinté barátommá vált. A somogysámsoni plébánia kétpólusú lett: az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus mellett a megtört emberekben jelen lévő Krisztus. Ez az üzenet a legfontosabb számomra. Ezért választottam püspöki jelmondat helyett egyetlen szót: Irgalom.

– Balás püspök már beiktatása előtt szerette volna maga mellett tudni. 1993 májusában egy levelet dobott be a sámsoni postaládába, amelyen ez állt: „Figyeld a rádiót, ha bemondaná, hogy én vagyok a kaposvári püspök, akkor te vagy a Szent Imre plébánosa. Azonnal csomagolj, küldöm a kinevezést.” Honnan e közvetlen kapcsolat Beton atyával?
– Az illegalitásból. Ő Regnumosként, én a Bokor közösség tagjaként kerestük a kapcsolatot a két közösség között. Várpalotai káplánként rendszeresen megfordultam Bajóton. Akkor nem sejtettem, hogy ezekből a találkozásokból szép lassan mélyülő kapcsolat, s régóta tartó barátság lesz.

– Mit tanult tőle?
– Már kispapként is nagyon tetszettek lelkigyakorlatai. Tanításai, beszédei mindig sokszínűek voltak, találóan megfogalmazott példákkal. A hűsége és az egyház iránti nagyon mély szeretete is imponált. Beton atya imádságos ember, aki a szenvedéseit és küzdelmeit papjaiért és az egyházért ajánlotta fel, s ez ma sincs másként.

– S mit szeretne másként tenni?
– Folytatom mindazt, amit elődöm elkezdett, ám két irányt szeretnék karakterisztikusan erősíteni. Az egyik a szegényekkel való törődés az egyházmegyében, a második pedig az evangelizáció továbbvitele, kibontakoztatása. Remélem, a csendes szentségimádásban kapott erőforrást átadhatom majd az egyházmegye papjainak, híveinek, hogy felfedezzék a csendes szentségimádás titkát.

– A papi áthelyezések miatti indulatok, a Marik Tamás atyát követő gimnáziumi igazgatóváltás, a pofozkodó plébános ügye, a kaposgyarmati templom színének kiválasztása – csak néhány ismertebb eset, amelyek borzolták a hívek mindennapjait. Döntéseit kizárólag a Szentlélekre bízza, vagy egy világiakból, egyháziakból álló tanácsadói grémium ajánlását is figyelembe veszi?
– Mindenképpen a Szentlélek az első, aki a bölcsesség lelke, ám a papi tanácsadói testület mellett szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a világiak véleményére.

– A közelmúltban néhány napot Rómában töltött. Püspöki felkészítésen vett részt?
– Nem, más hivatalos ügyeket intéztem. Itt készítik el a püspöki reverendát, és beszereztem a püspöki jelvényeket is. Elzarándokoltam néhány szent templomába, hogy támogatásukat kérjem szolgálatomhoz. Szent XXIII. János pápa oltáránál azt kértem, amiért ő naponta imádkozott: a humor ajándékát, ami elengedhetetlen. A püspöki szolgálathoz, miként a plébánosihoz is hit, humor és gyomor kell. Néri Szent Fülöp templomában a tűzért imádkoztam, ami az ő szívét is lángra lobbantotta, és a szegények szolgálatára vitte. Loyolai Szent Ignácot azért látogattam meg, hogy kérjem segítségét az egyházmegye evangelizációs útjának támogatásához.

– A pápai döntést követő első szentmiséjén arra kérte a közösséget: ne hagyjuk abba az imát. Fohászkodjunk azért, hogy erősödjön alázatban, képes legyen a lelkek megkülönböztetésére, tudjon bölcs döntéseket hozni, s túláradjon önben az öröm…
– Ezt kérem azóta is, és biztos vagyok abban, hogy így már menni fog.

– Azt is mondta, azért imádkozott, hogy ne legyen püspök, ám vannak imák, amelyeket – úgy tűnik –, jobban meghallgat az Úr. Miért ódzkodott a püspöki süvegtől? Megszokta már a süldős sapkát?
– Se a süveg, se a sapka nem volt szempont; szerettem volna plébános maradni, mert boldog pap vagyok.

– Miért? Püspökként nem lehet valaki boldog pap?
– Lehet, én püspökként is erre törekszem.

[caption id="" align="aligncenter" width="650"] A papi tanácsadói testület mellett nagy hangsúlyt fektet a világiak véleményére, Fotó: Kovács Tibor
[/caption]

Íróként is ismert, népszerűek a lelkigyakorlatos könyvei

Varga László 1956. augusztus 17-én született Tapolcán. A budapesti Központi Szemináriumban végzett filozófiai és teológiai tanulmányokat, ám politikai okok miatt az utolsó évet a szegedi szemináriumban kellett töltenie.
1982. április 17-én szentelték pappá. 1982-től 1987-ig Várpalotán volt káplán, majd 1987-től 1993-ig Somogysámsonban plébános. 1993-ban Balás Béla, az újonnan létrehozott Kaposvári egyházmegye főpásztora a kaposvári Szent Imre-templom plébánosává nevezte ki. E mellett 2009-től a püspöki hivatal irodaigazgatójaként, valamint 2013-tól az egyházmegye általános helynökeként is tevékenykedett. Lelkiségi íróként is ismert; több kiadást megért lelkigyakorlatos kötetei rendkívül népszerűek. Szolgálatát számos kitüntetéssel ismerték el. A pasztoráció mellett mindennapjainak fő erőforrása a szentségimádás.


Egyszerűség, közvetlenség és nyitottság jellemzi

A bejelentés után kíváncsiak voltunk arra is, hogy fogadták a hírt a történelmi társegyházak képviselői.
Bellai Zoltán kaposvári református lelkész: – Miután megtudtam a hírt, nyomban felhívtam Laci atyát, hogy gratuláljak neki, s másnap az istentiszteleten is bejelentettem a pápa döntését. Az új püspök életére és szolgálatára sok áldást kértem. Remek kapcsolatban voltunk vele eddig is, és nagyon szeretjük őt. Úgy vélem, különös püspök lesz a maga egyszerűségével és rá annyira jellemző közvetlenségével. Biztos vagyok abban, hogy „vargalaciságából” sok mindent megőriz a jövőben is, és olyan marad, mint volt, mert a hivatal el szokta rontani az embereket.

Pongráczné Győri Boglárka kaposvári evangélikus lelkész: – Nagy volt az örömünk, amikor olvastuk a hírt. Hatalmasat dobbant a szívünk, hiszen nekünk is megtiszteltetés, hogy egy olyan paptestvér lett az új püspök, akivel évek óta rendszeresen találkozunk, többek között az ökumenikus imahéten, és beszélgetünk Isten országáról.

Laci atya teológiai és spirituális tudása egyaránt lebilincselő, személyisége szerethető, hiszen rá nem a bezárkózás, hanem a mindenki felé való nyitottság a jellemző.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!