Online közvetítés

2007.02.16. 08:48

Szorongatott páva is tud repülni

A parázsnak ígérkező hangulat ellenére különösebb szóváltások nélkül egyeztek meg a megyét érintő létszámleépítésekről és az idei költségvetésről is a somogyi megyei közgyűlésében.

SONLINE

A kipihent képviselőkre nehéz döntések várnak ma. A megszorítások miatt hatalmas létszámleépítésre kényszerülnek a megyei költségvetésű intézményeknél. Megszűnik a a Somogy Megyei Művelődési Központ, de még a megyei kitüntetések és díjakat számát is lecsökkentik a tervezet szerint.

9.05
Az elnöki pulpitus még üres, a képviselők többsége megérkezett. A szokásos pogácsa - kóla kombináció ma is sikert aratott a frakcióülésről érkező éhes politikusok körében.

9.12
A teremben lassan szűnik a morajlás, megjöttek a vezetők. Gelencsér Attila ásványvízzel kezében integetett az ismerősöknek, majd mindenkit köszöntve örömét fejezte ki, hogy a megfázásos megbetegedések ellenére szinte mindenki megérkezett a fontos tanácskozásra. Gelencsér Attila a munka kezdéseként aláírta a Civil Fórummal kötött megállapodást.

9.18 - 9.19
Egyperces néma felállással tisztelgett a közgyűlés volt tagjának, a hosszú betegség után elhunyt fonyódi képviselő, Szabó Tivadar emlékének.

9.21
Mind a negyven képviselő megjelent. Az első napirendi pont a Somogy Megyei Művelődési Központ megszüntetése.

9.24
Vörös Tamás főjegyző ismertette az előterjesztést, amelynek értelmében  tizenkét betöltött álláshelyből kilencet szüntetnek meg. A javaslatot a szakminisztérium véleményében nem támogatta, de jogszabályi akadályt nem láttak.

9.25.
Gyenesei István (Somogyért) kérdésében azt fogalmazta meg, hogy a három megmaradt álláshely mire lesz elég az elvégzendő feladatok tekintetében.
Vörös Tamás azt válaszolta, hogy a kötelező szakmai feladatokat a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága fogja ellátni.
Horváth István (MSZP) véleményében kitért rá, hogy gondolják át az előnyöket és esetleges hátrányokat az összevonással kapcsolatban, a képviselő azt javasolta, hogy később térjenek vissza a kérdésre.

9.28
Különösebb vita nélkül a várható eredmény született, 29 igen és 1 tartózkodással megszűnt a Somogy Megyei Művelődési Központ.

9.31
A költségvetés tárgyalása előtt a feladatellátás racionálisabb érdekében súlyos létszámleépítést hajt végete a megye. A javaslat értelmében összesen 220 embert bocsátanak el állásából Somogyban. Ebben iskolák, gyermekotthok, kollégiumok dolgozói maradnak állás nélkül március elsejétől.

Gyenesei István (Somogyért) szerint a javaslat nincs szakmailag megalapozva. Hozzászólásában élesen bírálta a tervezetet, mert kesze-kusza, van benne egy kilencsoros mondat, ami teljesen értelmetlen. A képviselő pezsgős vacsorát ígért annak, aki értelmezni tudja a sokszorosan összetett mondatot.
A Somogyért frakciója nevében Gynesei István elmondta, hogy sajnálja a kollégákat, de ez a javaslat teljesen szembe megy az önkormányzati választásokon nyertes többség ígéreteinek, sőt a megye működőképességét is veszélyezteti.

9.39
Mayer István (Fidesz) bejelentkezett a vacsorára, mert ő értette a mondatot.

9.40
Arra, hogy szakmailag nincs megalapozva a tervezet, Vörös Tamás főjegyző riposztozott, szerinte muszáj volt ilyen drasztikus lépéseket tenni, de minden intézményvezetővel egyeztettek a javaslat benyújtása előtt.
Gelencsér Attila válaszában azt mondta, hogy neki nem volt alkalma hétszer mérni - amire figyelmeztette Gyenesei István, de a regnálást meg kell szüntetni. Ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak működni, szükség van a leépítésre.
Az előterjesztést 28 igen, 4 nem és 2 tartózkodással elfogadták.

Az utolsó pillanatban nyomott

Mindig lemarad valaki a szavazáskor. Ezt Gelencsér Attila minden alkalommal szóvá is teszi. Legutóbb aztán módosítani kényszerült - mint mondta: az utolsó pillanatban nyomott.


9.46
Elkezdték tárgyalni a 2007-es költségvetést. A tervezetet Gelencsér Attila terjesztette elő. Mint kiemelte, kénytelenek voltak alkalmazkodni a megszorításokhoz, a megyei elnök kiemelte, hogy az állam 1 milliárd forinttal kevesebb forrást biztosít a működéshez. Gelencsér Attila köszönetet mondott a Somogyértnek, az MSZp-nek és a Fidesz-KDNP frakciónak is, amiért ilyen költségvetést dolgoztak ki. Szerinte ez az összefogás költségvetése, a december 15-én elfogadott koncepció letisztázott verziója.

Churchill nyomán

A költségvetés beterjesztésekor Gelencsér Attila a brit államférfit idézte:

"Van, aki a lehetőségekben a nehézségeket látja, és van, aki a nehézségekben a lehetőségeket."

Az elnök szerint a mai nehézségekből sikerült meglátni a lehetőségeket, majd hozátette, a teremtő csak azoknak ad ilyen nehézségeket, akikben bízik, hogy meg tudják oldani.


9.55
A képviselőcsoportok vezérszónokai nem kívánták 10 perces hozzászólásokkal kommentálni a javaslatot. De csak azért, mert nem értették Gelencsér Attila javaslatát, hogy a vezérszónokok a kérdések előtt ismertethették volna a frakciók véleményét. Inkább maradtak a régi rendben.

10.02
Ormai István (Somogyért) a költségvetés prioritását tudakolta az elnöktől, valamint a súlypontokra is kíváncsi volt. Gelencsér Attila azt válaszolta, hogy ilyen szorított helyzetben nem beszélhetnek prioritásokról, hiszen a túlélés, a megmaradás a fontos.

10.05
A megszorítások oka nem ebben a teremben keresendő - kezdte hozzászólását Gyenesei István (Somogyért), aki elmondta, hogy milyen volt korábban Somogy élete a régi költségvetések tükrében. Ezt viszonylag türelmesen végighallgatták a képviselőtársak, mert valóban sokat felvállaltak anno.
Kicsit később Gyenesei István elismerte, hogy 1,3 milliárd forint adósságállomány van, de szerinte ez nem sok, igaz nem is kevés, de mint mondta ez független az önkormányzat vezetésének összetételétől.

Jó, hogy nem mutogatnunk egymásra

A költségvetés pozitívuma Gyenesei István szerint, hogy rengeteg olyan elképzelés beépült a tervezetbe, amiket a Somogyért javasolt, de az is különösen jó, hogy a koncepció nem mutogat politikai erőkre, hanem összehangolja a működés feladatait.


10.15
Schmidt Jenő (Fidesz) a frakció nevében kiemelte, hogy a költségvetés megfelelően kijelölte a megyei önkormányzat működésének pénzügyi feltételeit. A tabi polgármester fontosnak tartotta, reagálva Gyenesei István szavaira, hogy a régebbi fejlesztések a nagy címzett támogatások miatt valósulhattak meg, amire idén nem lesz lehetőség. Sárdi Árpád (MSZP) alelnök bőszen bólogatott a mondatok hallatán.
A képviselő hozzászólásában hangsúlyozta, hogy szerinte sem olyan sok az 1,3 milliárd forintos hitelállomány, de elkondolkodtató, hogy az elmúlt négy év alatt 200 millióból lett ennyi úgy, hogy az állam idén 600 millió forinttal kevesebbet ad működésre, ezért muszáj volt megállítani a folyamatot. Schmidt Jenő szerint az jó, hogy sikerült ezt a rossz irányt felszámolni, az pedig különösen jó, hogy nem a kötelezően vállalt feladatok rovására.

10.24
Feigli Ferenc (MSZP) szerint az a jó a költségvetésben, hogy az önkormányzat megalakulásakor elfogadott, összefogásra buzdító működés szerint sikerült kidolgozni. Nincs fejlesütve bólogató képviselő ma, amikor tárgyaljuk a javaslatot - mondta a szocialista képviselő, aki hozzátette, a nehéz mai döntések elodázhatatlanok a jövő biztonságának garanálása érdekében.
Tulajdonképpen a szocialisták is örülnek a közös tervezetnek, mert a nehéz helyzetből való kilábalást segíti, amiben az önkormányzat leépítésétől a megyei kórház működésének garantálásáig nagyon sok minden van - emelte ki Feigli Ferenc.

10.38
Németh Lajos (Somogyért) szerint 1990-óta az ideit volt a legnehezebb megalkotni a rengeteg megszorítás miatt. A képviselő azt javasolta, hogy a lengyeltóti Csalogány általános iskola megszüntetését vegyék ki a javaslatból, valamint, hogy a az Alpok-Adria játékokra 1,2 millió forintot, a somogyi egyetemistáknak és főiskolásoknak ne 500 ezer, hanem 1 millió forintot adjanak az őket támogató alapítványon keresztül.

Nyúl, vagy vadász? 10.47

Kulcsár Szilveszter (Somogyért) szintén onnan kezdte, hogy nagyon nehéz volt megalkotni ezt a költségvetési javaslatot. Az unott képviselőket kicsit felrázta, hogy a felszólalóazt mondta: a munka során ő sem tudta mindig eldönteni, hogy nyúl volt-e, avagy vadász.


10.52
Csorba Ottó (Fidesz) arra kérte a képviselőket, hogy tartózkodjanak az olyan pénzügyi javaslatoktól, amit Németh Lajos is mondott, mert már túl vannak az utolsó egyeztetésen.

10.56
Balázs Árpád (Fidesz) szintén Németh Lajost bírálta, amiért ilyenkor jön elő pézügyi javaslatokkal, arra kérte a kollégáját vonja vissza szóbeli módosító indítványát. Egyébként neki sem tetszik minden a költségvetésben, mégsem bombázza a költségvetést most.
Németh Lajos a pézügyieket visszavonta, de a Csalogány iskola megszüntetésére vonatkozót nem. Azt le szeretné vetetni a napirendről a képviselő.

10.59
Gyenesei István (Somogyért) költségvetési bírálatait jegyzőkönyveztette, pedig ők is a megoldást keresik. "Nincs előkészítve, mégis megszavazzák a megyét szolgálva!"

Nekem mindig...

Nekem mindig az a költségvetés volt a legnehezebb, ami előttünk volt - foglalta össze a 2007-es költségvetéssel kapcsolatos képviselői hozzászólásokat Sárdi Árpás (MSZP) alelnök. Ezt a hallgatóság némán viselte.


11.08
Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke megköszönte a hozzászólásokat, mint kiemelte: felelős nyilatkozatokat hallott.
Bár, mint kiemelte, Gyenesei István utolsó mondatai inkább talán a kamerának szóltak. Némi derültség a szavazás előtt.

11.15
A módosító javaslatokról szavaztak a képviselők, mégsem veszik ki a tervezetből a lengyeltóti Csalogány iskola megszüntetésének javaslatát.

11.20
Negyven igennel elfogadták a megszorításokat tartalmazó költségvetést, a képviselők megtapsolták magukat.

11.26
A közgyűlés, mint mindig ilyenkor, most is belelendült. Csökkenteték a megszorítások miatt a somogyi kitüntetések számát. 30 helyett ezután 20 Somogy Polgáraiért Díjat adnak át, valamint 10 helyett ezután csak 5 Örökségünk - Somogyország Kicse kitüntetést fognak minden évben átadni a megyenapi ünnepség alkalmából. A javaslatot 37 igennel fogadták el.

11.29
A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatói posztjára két pályázat érkezett. Ábrahám Levente és Winkler Ferenc is szeretné elnyerni a vezetői megbízást.
Ábrahám Levente bemutatkozása után Winkler Ferencnek engedték meg, hogy beszéd helyett vetítsen egy filmet.

11.40
Az öt percig tartó prezentáció 2002-től foglalta össze a múzeum életét stílusos zenélve támogatva. A képviselőknek tetszett.

Ha elnök úr bizonytalan...11.46

A napirendi pont kérdéseinél Feigli Ferenc (MSZP-SZDSZ) azt kérdezte, hogy bizonytalan-e a múzeumigazgatói poszt várományosait tekintve, mert ők ezt érzik, és ha bizonytalan, akkor a Fidesz frakció is az, tehát nem tud érdemi döntés hozni. A frakciók egyeztetnek a kérdésről a határozat előtt.


12.00
A szünet elhúzódott, egyik jelöltet sem fogadták el most igazgatónak, új pályázatot írnak ki a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetői posztjának betöltésére.

12.08
Közös megegyezéssel megszüntették Orosz Lajos, a Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közalkalmazotti jogviszonyát. A szakember 15 év után megy el a marcali intézménytől, a közös megegyezéssel Orosz Lajos  nyolc havi illetményére, mintegy 2,5 millió forintra jogosult.

12.13
Európai Uniós cselekvési tervről tárgyalnak, ha elfogadják, akkor is csak tájékoztató jellegű lesz a határozat, mert mert több, a programban résztvevő intézmény jövője a szakmai, pénzügyi átvilágítástól függ, és ez még nem minden esetben történt meg.

12.20 - 12.40
Húsz percig vitatkoztak a képviselők azon, hogy miként fogadják el a megye Európai Uniós cselekvési tervét. Végül az eredetiben maradtak, amit Gelencsér attila már a napirendi pont tárgyalásának elején is mondott, hogy csak támogatásról van szó, mert több, a pályázatokban érintett intézmény átvilágítására csak a jövőben kerül sor.
Végül 37 igennel elfogadták az akciótervet.

A következő megyei közgyűlés március 30-án lesz.

"Van, aki a lehetőségekben a nehézségeket látja, és van, aki a nehézségekben a lehetőségeket."

Az elnök szerint a mai nehézségekből sikerült meglátni a lehetőségeket, majd hozátette, a teremtő csak azoknak ad ilyen nehézségeket, akikben bízik, hogy meg tudják oldani. Jó, hogy nem mutogatnunk egymásra A költségvetés pozitívuma Gyenesei István szerint, hogy rengeteg olyan elképzelés beépült a tervezetbe, amiket a Somogyért javasolt, de az is különösen jó, hogy a koncepció nem mutogat politikai erőkre, hanem összehangolja a működés feladatait. Nyúl, vagy vadász? 10.47 Kulcsár Szilveszter (Somogyért) szintén onnan kezdte, hogy nagyon nehéz volt megalkotni ezt a költségvetési javaslatot. Az unott képviselőket kicsit felrázta, hogy a felszólalóazt mondta: a munka során ő sem tudta mindig eldönteni, hogy nyúl volt-e, avagy vadász. Nekem mindig... Nekem mindig az a költségvetés volt a legnehezebb, ami előttünk volt - foglalta össze a 2007-es költségvetéssel kapcsolatos képviselői hozzászólásokat Sárdi Árpás (MSZP) alelnök. Ezt a hallgatóság némán viselte. Ha elnök úr bizonytalan...11.46 A napirendi pont kérdéseinél Feigli Ferenc (MSZP-SZDSZ) azt kérdezte, hogy bizonytalan-e a múzeumigazgatói poszt várományosait tekintve, mert ők ezt érzik, és ha bizonytalan, akkor a Fidesz frakció is az, tehát nem tud érdemi döntés hozni. A frakciók egyeztetnek a kérdésről a határozat előtt. -->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!