Hallgassa élőben!

Ágazati munkacsoportok alakultak a SKIK-nél

Fókuszban Somogy megye munkaerő-piaci helyzete és a vállalkozások képzési igényei.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamaránál öt húzó ágazatban – Élelmiszeripar, Épületgépészet, Gépészet, Kereskedelem, és Turizmus-vendéglátás – alakultak meg az ágazati munkacsoportok.

A SKIK-nél működő ágazati munkacsoportokról dr. Gulyás Árpáddal, a Kereskedelem Ágazati munkacsoport vezetőjével, a kamara általános alelnökével beszélgettünk.

dr. Gulyás Árpád

Milyen céllal hozták létre ezeket a munkacsoportokat?

A legfontosabb cél, hogy a kamara felé közvetítsék az adott ágazat munkaerő-piaci igényeit, és ezzel együtt – az egyes ágazatok tekintetében – a beiskolázásra vonatkozó javaslatokat tehessenek.

Mik a legfontosabb feladatai ezeknek a munkacsoportoknak?

A fenti célok mentén közvetítik az adott ágazat továbbképzési igényeit, a kamara szak- és felnőttképzést érintő javaslatainak elkészítéséhez ágazati foglalkoztatási információkat adnak, javaslatot tehetnek az ágazati képzések tartalmi elvárásaira, továbbá az Ágazati Készség Tanácsok működésében kidolgozott szakmai anyagokhoz területi információkat nyújthatnak. Feladatuk még az adott ágazatban felmerülő – gazdasági, munkaszervezési – problémák feltárása, esetleges megoldási javaslatok megfogalmazása, jogszabály tervezetek véleményezése.

Mik a kezdeti tapasztalatok az első munkacsoporti üléseket követően?

A munkacsoportok tagjai nagyon aktívak voltak az alakuló üléseken mind az öt ágazatban, nagyon jó kezdeményezésnek ítélték meg ezt a szakmai platformot.

Az első alkalommal – a feladatok és célok bemutatásán túl – több javaslatot is megfogalmaztak a résztvevők.

Milyen javaslatok kerültek napirendre ezeken az üléseken?

Megfogalmazódott az igény többek között az új szakképzési törvényről szóló minél szélesebb körben történő tájékoztatásra, a szakképzési centrumokkal való szakmai egyeztetésekre, és javaslatok hangzottak el például a szakképzésbe történő beiskolázás növelését célzó pályaorientációs lehetőségekre, kiemelt célcsoportként a gimnáziumi tanulókra vonatkozóan.

Hol tart most a munkacsoportok tevékenysége?

Lezajlottak már az új szakképzési rendszert bemutató fórumok, amelyen a szakképzési centrumok is bemutatkozhattak. A munkacsoporti tagok véleményezhették, kiegészíthették ágazat specifikusan a nyáron elkészült Somogy megye képzési helyzetképe c. tanulmányt.

Milyen témákkal foglalkoztak még a szakemberek?

Nagyon fontos, hogy a munkacsoportokon keresztül összegyűjthessük és figyelembe vegyük a gazdaság szereplőinek munkaerő piaci igényeit a szakképző intézmények következő évekre kialakítandó képzési irányaira vonatkozó kamarai javaslattételnél. Az elmúlt hetekben zajlott ennek a javaslattételnek a véleményezése az ágazati munkacsoportok 1-1 képviselője által.

Kik vettek még részt ebben a véleményezési feladatban?

A munkacsoportok 1-1 fővel képviseltetik magukat a megyei munkaerő-piaci egyeztető kerekasztalban. A kerekasztal további tagjai – a két szakképzési centrum, két tankerületi központ, a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, Somogy megye, illetve Kaposvár város önkormányzata, az Élelmiszeripari Klaszter, az Agrárkamara, valamint a MESZK képviselői – szintén véleményezhették a javaslatot.

Milyen szakmai területeken működnek együtt a kerekasztal tagjaival?

A munkaerő-piaci kerekasztal feladata a területileg illetékes gazdasági kamara által összeállított középtávú képzési szerkezetet érintő javaslat és a munkaerő-piaci igények megjelenítését elősegítő szakképzési elemzések, szakmai anyagok véleményezése. Emellett fontos, hogy releváns fejlesztési, munkaerő-piaci és képzési információkat közvetítsenek a fenti szakmai anyagok elkészítése érdekében.

Melyek lesznek a közeljövő kiemelt feladatai a SKIK számára a szakképzés területén?

Minden korábbinál nagyobb változások történtek a szakképzésben, ezzel egyidőben pedig a gazdaságban egyre nagyobb az igény a jó szakemberekre. Ennek biztosítása érdekében kiemelt feladatunk ezeknek az igényeknek minél pontosabb feltérképezése. Mindemellett még nagyobb szerepet kap a kamaránál működő duális képzési tanácsadói hálózat.

Miben tudják a vállalkozásokat támogatni a duális képzési tanácsadók?

Feladatuk, hogy a vállalkozásoknak információt és segítséget nyújtsanak annak érdekében, hogy duális partnerként minél többen vegyenek részt a szakmát tanuló fiatalok felkészítésében annak érdekében, hogy a diákok a gazdaság elvárásainak megfelelő tudást szerezhessenek, mely birtokában jól felkészült szakemberként helyezkedhetnek el a munkaerő-piacon.

Annak érdekében pedig, hogy minél több fiatal válassza a szakmatanulást, pályaorientációs programjainak palettáját is folyamatosan szélesítjük.

Hozzászólások

új kihívás terjed
Sokkoló: levágta egy 11 éves kisfiú lábait a vonat, a barátai magára hagyták meghalni
Férfi kézilabda-vb / 4 órája
A magyarok gólrekorddal győzték le Uruguayt
A mezőny legeredményesebb játékosa Máthé Dominik volt nyolc góllal.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERHALMI JÁNOS kaposvári lakos, 55 éves korában elhunyt. Temetése január 22-én, pénteken 13 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOGÁR RICHÁRD életének 52. évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január 22-én, pénteken 15 órakor lesz a kaposvári Keleti temető ravatalozójában. Kérjük részvétüket, egy szál virággal róják le! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÓCSA LÁSZLÓ mernyei lakos, 72 éves korában elhunyt. Temetése január 22-én, pénteken, 14 órakor a mernyei temetőben lesz. A gyászoló család
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája.” /Tim. 2.4./ Sorsunkba beletörődve és Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy GYÖRFI PÁLNÉ Patcai Irma január 10. napján életének 99. esztendejében magához szólította Teremtője. Temetése január 22-én, pénteken 11 órakor a somogyaszalói temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolják: menye Esztike, unokája Ákos és felesége Mónika, dédunokái Rózácska és Bercuska
Szomorú szívvel tudatja szerertő családja, hogy TAUBERT DEZSŐ 77 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója a kaposvári enagélikus templomban január 22-én 14 órakor lesz. Egy szál virággal búcsúzunk. Szerettei
"Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Kinek élete jóság volt és szeretet." Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS ISTVÁNNÉ Kósa Erzsébet volt töröcskei lakos halálának 25. évfordulóján. Szerető gyerekei: Tibi, Marika és családjuk
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt már időm, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek csak fel az égre.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám és nagymamánk GYÖRGY IMRÉNÉ Szita Mária életének 85. évében 2021. január 6. napján, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2021. január 22-én, pénteken 14 órakor a kaposvári Keleti temetőben lesz. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy VÉGH GÉZA ANDRÁS kaposfüredi lakos, 63. életévében elhunyt. Temetése január 21-én, csütörtökön 15 órakor lesz a kaposfüredi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy LÁKOVICS PÁL kéthelyi lakos, 83 éves korában elhunyt. Gyászmiséje január 20-án, 17 órakor lesz a kéthelyi Szentháromság templomban. Gyászoló szerettei
„Értünk többé már nem aggódsz, nem fáradsz és nem dolgozol. Pihensz csendben, csillagok közt, hol nincs már fájdalom.” Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR JÓZSEFNÉ Licz Valéria életének 83. évében elhunyt. Örök nyugalomra január 18-án, hétfőn 11 órakor helyezzük a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolják: fiai, lánya, menye, veje, unokái és dédunokái
„Nem múlnak ők el kik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY JÓZSEFNÉ Sára Rózsa Tápos Rózsi kaposmérői lakos 64 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése január 21-én, csütörtökön 11 órakor lesz a kaposmérői temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
„Elmentem Tőletek nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok: nézzetek az égre!" Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÁZLINGER FERENC a MÁV volt dolgozója kaposvári lakos, életének 93. évében elhunyt. Temetése január 19-én, kedden 14 órakor, szűk családi körben történik a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gondolnak ránk. Gyászoló szerettei
„Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív mely értünk dobogott, könnyes az út mely hozzád vezet, Örökké őrizzük emlékedet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, és szerették, hogy PORGA JÓZSEFNÉ Kert Mária kaposfői lakos, életének 85. évében elhunyt. Temetése január 20-án, szerdán a 12.30 órai gyászmisét követően 13 órakor lesz a kaposfői temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolja szerető családja
"Küzdöttél de már nem lehet, átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk IHÁSZ GYÖRGYNÉ Katona Rózsa volt horvátkúti lakos 80 éves korában elhunyt. Temetése január 19-én, kedden, 14 órakor lesz a horvátkúti temetőben. Gyászoló szerettei
"Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk BORSI JÓZSEFNÉ Pataczi Magdolna volt hedrehelyi lakos halálának 2. évfordulóján. Szerettei
Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól BALÁZS ZOLTÁNNÉ Nyakas Ildikó volt kaposvári lakostól, aki életének 79. életévében elhunyt. Temetése január 18-án 13 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. A gyászoló család
"Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Elvitted a derűt, a sok-sok örömet de őrizzük szívünkben drága emlékedet. Amíg élünk, soha el nem felejtünk, a sírodban is veled van fájó szeretetünk." MEGEMLÉKEZÉS Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunk HORVÁTH LÁSZLÓ gépészmérnök - tanár volt toponári lakos halálának első évfordulóján. Szerető családja
„Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MIHÁCSY KÁROLY mezőcsokonyai lakos, 70 éves korában elhunyt. Temetése január 16-án, szombaton a 10.30 órai gyászmisét követően lesz a mezőcsokonyai temetőben. Gyászoló családja
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy VAS JÁNOSNÉ életének 72. évében elhunyt. Búcsúztatása január 15-én, 11 órakor lesz a rinyaszentkirályi temetőben. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! Gyászoljuk és továbbra is nagyon szeretjük: fiai Jani és Robi.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÁNOS szentai lakos 75 éves korában elhunyt. Temetése január 13-án, szerdán, a 14 órai gyászmisét követően 14 óra 45 perckor lesz a szentai temetőben. Gyászoló családja
kézilabda / 5 órája
Böhme és Jezic megszórta a francia ellenfelet az EHF-ben
Keszthelyi Zoltán
egy újabb bevállalós fotó / 6 órája
Azt se tudjuk, hova nézzünk: ekkora melle van valójában Tóth Andinak
Elfertőződött / 7 órája
Megdöbbentő: kinyomott egy pattanást, majdnem meghalt
fotók / 7 órája
Lélekmelengető balatoni lángos várta a boglári sétálókat
Góz Lilla
ökumenikus imahét / 7 órája
Erdő Péter: a krisztuskövetők egymás iránti szeretete jel a világ számára
az a fontos, hogy lassan terjedjen / 7 órája
Ezt tudjuk eddig a Magyarországon megjelent vírusmutációról