Hallgassa élőben!

Megújuló szakmák, átalakuló szakképzés

Minden korábbinál és talán a vártnál is nagyobb változások történtek a szakképzésben. Az biztos, hogy a gazdaságban egyre nagyobb az igény a jó szakemberekre. Ehhez viszont jó szakembereket kell képezni! Hogyan tudják ezt megtenni? Erről beszélgettünk Mayer Judittal.

– Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a szakképzésben. Melyek a legfontosabb tudnivalók?

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és végrehajtási rendelete valóban jelentős változásokat hozott a szakképzési rendszerben – felelte kérdésünkre Mayer Judit, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) szakképzési vezetője. – 2020 szeptemberétől új iskola típusokban, új szakmajegyzék és új képzési programok alapján folyik a képzés. A duális képzőhelyek pedig tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatják a tanulókat a szakirányú oktatás során.

– Hogyan változnak az iskolatípusok a korábbiakhoz képest? Melyek a főbb jellemzők?

– A 2020/2021-es tanévtől kezdődően kétféle iskola típusban lehet szakmát tanulni. A szakképző iskola 3 éves, a 9. évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, mely ágazati alapvizsgával zárul, majd a 10-11. évfolyamon szakirányú oktatás folyik, amelyre tanműhelyben vagy duális képzőhelyen, szakképzési munkaszerződéssel kerülhet sor. A szakképző iskolának 2 féle előkészítő évfolyama lehet, az egyik az orientációs évfolyam, amely szakmához szükséges kompetenciafejlesztést biztosít, a másik pedig az úgynevezett dobbantó program, ahol alapkompetencia fejlesztés folyik. A technikumban a képzési idő 5 év. A 9-10. évfolyamon szintén ágazati alapoktatás zajlik, majd a 11. évfolyamtól kezdődik a szakirányú oktatás. A tanulók 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak sikeres vizsga esetén. A technikumnak nyelvi előkészítő évfolyama is lehet.

 

– Változnak-e a szakmai követelmények? Hogyan mérjük a megszerzett tudást?

– Igen, a szakmajegyzékben található 174 szakma megújult szakmai követelményeit a képzési és kimeneti követelmények (KKK), valamint a programtantervek írják le.

A tanulók az ágazati alapoktatás elvégzését követően – szakképző iskolában a 9. évfolyam, technikumban pedig a 10. évfolyam végén – ágazati alapvizsgát tesznek, amely a tanulónak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanulmányok végén pedig a szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. Az új típusú vizsga interaktív vizsgarészből és projekt feladatból áll.

– Új ösztöndíjrendszerről is cikkeznek az újságok. Mi ennek a lényege?

– A tanulók – minden szakma esetén – ösztöndíjban részesülnek tanulmányaik idején, amely havonta a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 5-35 százaléka (kivéve, ha duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel rendelkeznek). Az első sikeres vizsga letételekor pedig pályakezdési juttatást kapnak, amely – a vizsga eredményétől függően – a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 80 – 180 százaléka lehet.

 

– Szakképzési munkaszerződés keretében milyen juttatásban részesülhetnek a tanulók?

– A duális képzőhely és a tanuló között megkötött szakképzési munkaszerződés alapján – a szakirányú oktatás során – munkabért kapnak a tanulók, amely a minimálbér 60-100 százaléka közötti összeg lehet. Emellett további juttatásokban is részesülhetnek a tanulók. Például kaphatnak munkaruhát és cafetériát is.

– Komoly kihívásoknak kellett megfelelni ebben a nehéz helyzetben a SKIK-nek is. Milyen lehetőségei vannak a kamarának a pályaorientáció segítésében?

– Az ősz elején ismét megjelent a Pályaválasztás, Szakmaválasztás című pályaválasztási kiadványunk, amelyből a tanulók és szüleik, valamint pedagógusaik megismerhetik a választható szakmákat, betekintést nyerhetnek megyénk szakképző intézményeinek kínálatába. Tájékozódhatnak a választható iskolatípusokról és a szakképzési munkaszerződésről is. A kiadványokat eljuttattuk Somogy megye minden 8. évfolyamos tanulójának és az osztályfőnököknek.

– A pedagógusok fontos szerepet töltenek be diákjaik pályaorientációjában. Hogyan tudja segíteni az ő munkájukat a kamara?

– Az általános iskolák 8. osztályainak osztályfőnökei részére – folytatva a hagyományt – a megyében 6 helyszínen, szeptemberben szerveztük meg a pályaválasztási tájékoztatókat, amelyeken közel 100 pedagógus vett részt.

– A jelenlegi járványhelyzetben milyen programokkal tudják a tanulók pályaválasztási döntését segíteni?

– Az interaktív programok lebonyolítására az ősz folyamán sajnos már nem nyílt lehetőség, így az online osztályfőnöki órákhoz és szülői értekezletekhez biztosítjuk a szakmai anyagokat, például kisfilmek formájában. Emellett a kamara honlapján és Facebook oldalán elérhetővé tettük lapozható formában pályaválasztási kiadványunkat és online pályaválasztási tájékoztató előadásunkat is.

Emellett természetesen minden érdekelt rendelkezésére állunk: hívjanak, keressenek bennünket, s mi segítünk!

 

Hozzászólások

hirdetés
A Dal 2021 – Erős egyéniségek alkotják a zsűrit
garantált minőség
Az orosz vakcina minden gyártási tételét ellenőrzi a hatóság
őszinte vallomás / 16 perce
Aludni sem tud az Exatlon miatt Szabó Franciska édesapja
Kétségtelen, hogy Szabó Franciska az Exatlon Hungary egyik legkarakteresebb játékosa. Édesapja természetesen minden próbatételnél rettentően izgul.
Gyász
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HEGEDŰS GYULÁNÉ Keller Mária toponári, illetve volt magyaratádi lakos 62 éves korában elhunyt. Utolsó útjára szerető családja és barátai kísérték a toponári temetőben. A gyászoló család
"Megállt a szív mely élni vágyott, Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ORSOLITS JÓZSEFNÉ Raboczki Margit balatonboglári, volt gamási lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése január 29-én, pénteken a 14 órai gyászmisét követően lesz a balatonboglári temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
„Drága jó szívét, dolgos két kezét áld meg Atyám és én megköszönöm, hogy Ő lehetett az édesanyám.” Fájó szívvel tudatjuk rokonokkal és ismerősökkel, hogy VÖRÖS SÁNDORNÉ Kelemen Irma kaposfüredi lakos 81 éves korában elhunyt. Lelki üdvéért gyászmisét január 29-én pénteken 14 órakor tartunk, hamvasztás utáni temetése aznap 15 órakor lesz a kaposfüredi temetőben. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szerető férjem, édesapánk, nagypapánk és dédpapánk HORVÁTH FERENC „Kapitány” nyugalmazott őrnagy életének 86. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése katonai tiszteletadás mellett január 29-én, pénteken 12 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Köszönöm mindazoknak akik férjem, KOCSIS JÓZSEF temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmamban osztoztak. Gyászoló felesége
„Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LUKÁCS SÁNDOR kaposvári, volt bányai lakos tragikus hirtelenséggel, életének 67. évében, 2021. január 16-án hazatért Teremtőjéhez. Drága halottunktól január 29-én, pénteken 13.30 órakor a bányai temetőben veszünk végső búcsút. Gyászoló testvére és szerettei Drága emléke szívünkben örökké él.
"Mikor lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." Ady Endre Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZŐKE FERENC szőlősgyöröki lakos életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése január 27-én 14 órakor lesz a szőlősgyöröki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy PALLOS BÉLA nyugalmazott tanár életének 80. évében, 2021. január 16-án eltávozott közülünk. Szeretett halottunk hamvait római katolikus szertartás szerint, a kaposvári Keleti temetőben január 26-án, kedden 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. A gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem GARAMSZEGINÉ FÜLÖP MAGDOLNA halálának 6. évfordulóján. Férje, Gyula
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP GYÖRGY életének 74. évében elhunyt. Lelki üdvéért gyászmisét a kaposfüredi templomban január 27-én, szerdán 10 órakor mondunk. Kérjük, részvétüket egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szorosadi Koppányvölgye Zrt. nyugalmazott ügyvezető igazgatója, FÁBIÁN SÁNDOR 2021 január 11-én életének 67. évében elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrzzük. Fábián Sándor temetéséről a család később intézkedik. A Koppányvölgye Zrt. igazgatósága és dolgozói
Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH JÓZSEFNÉ nagybajomi lakos életének 91. évében elhunyt. Búcsúztatása január 26-án 13 órakor lesz a nagybajomi temetőben. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAÁR KÁROLY volt marcali lakos életének 91. évében elhunyt. Temetése január 26.-án 14 órakor lesz a marcali központi temetőben. Gyászoló családja
Fájdalommal tudatjuk, hogy NÉMETH JÓZSEF kaposvári lakos 79 éves korában elhunyt. Temetése január 26-án, kedden 14 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái
Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH-LUKICS JÓZSEFNÉ szennai (volt nikla-takácshegyi) lakos 84. életévében elhunyt. Temetése január 25-én, hétfőn 13 órakor lesz a niklai temetőben. Gyászoló szerettei
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk JÁDI FERENCNÉ volt szilvásszentmártoni lakos halálának 2. évfordulóján. Szerettei
"Küzdöttél de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RÓKÁS JAKABNÉ Csavajda Margit volt kaposvári lakos, életének 82. évében elhunyt. Temetése január 25-én 10 órakor a kaposvári Nyugati temetőben lesz. Gyászoló családja
„Elfeledni téged soha nem lehet, Hisz Te voltál a jóság és a szeretet, Csak meg kell tanulni élni nélküled.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOKOR LÁSZLÓNÉ Magyar Mária 94 éves korában elhunyt. Temetése január 25-én, hétfőn 15 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy DR. KÁRPÁTI KÁLMÁN volt kaposvári lakos 95. életévében elhunyt. Temetése január 22-én 15 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom, hogy férjem KOCSIS JÓZSEF Balatonboglári Fűszért nyugalmazott igazgatója 90 éves korában elhunyt. Temetése január 22-én, pénteken 13 órakor lesz a balatonboglári temetőben. Gyászolja: felesége
bemutatóra várva / 28 perce
Ifjabb Vidnyánszky Kolozsváron rendez Rómeó és Júliát
Itt van, mire / 29 perce
Ilyen kütyüket kínál 2021-ben az orosz luxusmárka
liverpool / 48 perce
Visszatérhet Klopp csapatkapitánya
beoltatom magam! / 1 órája
Már csak egy szúrás választja el a színpadtól Pogány Juditot
Turbéki Bernadett
maga a történelem / 1 órája
1200 éves, páratlan értékű kard került elő Zala megyében
kották / 1 órája
Liszt Ferenc-kéziratokat ad vissza a Weimari Klasszika Alapítvány