Gyorsabban öregszenek a fák, veszélyben a legidősebb erdők

Az ország erdőterületének alig két százalékát teszik ki az élővilág megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, 120 évnél idősebb erdők, melyek harmadát semmiféle természetvédelmi oltalom nem védi. Somogyban is akadnak száz évesnél korosabb farengetegek, ezek 17 százaléka élvez védettséget.

A mai erdőterületeink kevesebb, mint fele természetes eredetű, „igazi erdő” – legalábbis a WWF Magyarország friss statisztikai elemzése szerint, amely aggasztó adatokat közöl a hazai idős erdők állapotáról és azok természetvédelmi helyzetéről. – Idős erdők, csak elvétve maradtak meg, nehezen megközelíthető hegyoldalakon, szurdokokban – írja a jelentés. – Az Országos Erdőállomány Adattár szerint hazánk erdeinek kevesebb mint 2 százaléka idősebb 120 évnél, a 150 évnél korosabbak pedig csupán 0,35 százalékot tesznek ki. A 200 évnél is magasabb erdőtervi korú erdőből hazánkban mintegy 30 erdőrészlet található, amelynek összterülete 186 hektár. Ez körülbelül akkora terület, amekkora néhány városi közpark.

Hozzáteszik: sajnálatos, hogy a hazai viszonyok között korosnak számító erdők egyharmada nem áll védelem alatt, így általában hagyományos fakitermelés zajlik bennük. Felhívják a figyelmet a kocsányos tölgyesek állományának kritikus mértékű megfogyatkozására. Jelenleg a teljes hazai erdőterület több mint 95 százalékán zajlik fakitermelés.– Álláspontunk szerint a védett és fokozottan védett erdőkben a természetvédelmi és közjóléti szempontok érvényesítése kiemelt fontosságú – mondta Gálhidy László, a WWF Magyarország Erdővédelmi Programjának vezetője. – Ennek feltétele, hogy a csaknem másfél évszázadot megélt idős erdők megőrzését minden eszközzel biztosítsuk.Somogyban összesen 4 443 hektárnyi száz éven felül járó erdőterületet találunk, melyek  leginkább az élővilág sokféleségének biztosítása miatt kiemelten fontosak. Itt talál a legtöbb élőlény biztos élőhelyet.
– Az összes erdőtervezett terület mintegy 17 százaléka élvez valamilyen szintű természetvédelmi védettséget, a legidősebb területek a Zselicben,  a kaszói homokvidéken, és megyénk északi területein találhatók – tájékoztatta szerkesztőségünket Somogy Megyei Kormányhivatal?Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya. – A Somogy megyei erdei fafajokkal borított erdőtervezett erdőterülete 178 629 hektár, és ezen a területen különböző feltételek betartása mellett, különböző intenzitású fakitermelés folytatható, ellenőrzött keretek mellett.

A somogyi védett területek között akad nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület és természeti emlék. A védettség foka szerint lehet fokozottan védett és védett, megyénkben az utóbbiak aránya a nagyobb. Emellett nem szabad megfeledkezni a Natura 2000 hálózatba sorolt különleges- madárvédelmi, természetmegőrzési, és kiemelt jelentőségű területekről sem. Ez utóbbiak 44,4 százalékot tesznek ki Somogyban.

A szakemberek ugyanakkor megjegyzik, hogy a most kiadott WWF tanulmány mélyreható szakmai következtetések levonására nem alkalmas. Az erdők állapota ugyanis csak pillanatnyi: a mai fiatal erdőből hamar öreg erdő lesz. A vágásérettséget az erdőgazdálkodók harminc év átlagában állapítják meg, sok erdő pont ennyi idő alatt átkerül az „idős” kategóriába. Fontos megemlíteni, hogy a mai természeti folyamatok, például a klímaváltozás miatt a fák sokkal hamarabb öregszenek, betegebbek, nehezebb őket fenntartani, így a favágás mellőzésének egészségügyi következményei lehetnek.

 

fotók Sonline
Drogellenes akció: négy megyében csaptak le a rendőrök
kormányinfó / 26 perce
Gulyás Gergely: 30 milliárd forintot kap a BM a börtöntelítettség csökkentésére
Az összegből még az idén megszüntethetik a börtönök 100 százalék fölötti telítettségét.
Gyász
„Sebünk be nem gyógyul, Könnyünk el nem apad, Zokogunk fájdalmunk, Nehéz súlya alatt.” Fájó szívvel emlékezünk KASZA LAJOSNÉ fonyódi, volt balatonfenyvesi lakos, halálának első évfordulóján. Örök szeretettel: Lánya és unokája
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HARANGOZÓ JÓZSEFNÉ Ica néni Balatonboglár, Mátyás király u. 6.szám alatti lakos, Balatonboglár díszpolgára, 100 éves korában február 20-án csendesen elhunyt. Temetése február 29-én, a 13.30 órai gyászmisét követően 14 órakor lesz a balatonboglári temetőben. Gyászoló szerettei
„Úgy ment el, ahogy élt: csendesen és szerényen. Drága lelke nyugodjék békében!” Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. CSUTORÁS PÁLNÉ Vörös Mária kaposvári, volt szentbalázsi lakos február 24-én életének 97. évében elhunyt. Végső nyughelyére február 29-én, szombaton, 11 órakor kísérjük a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászolják: szerető leányai és családjaik
"Keressük, de már nincs sehol, mégis itt van valahol. Talán egy napsugárban, vagy egy csillag fenn az égen. Mi most is várjuk, mint valaha, régen." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünk, NÉMETH LAJOSNÉ Molnár Erzsébet kaposvári lakos halálának 3. évfordulóján. Szerető családja
"Ha egy könnycsepp gördül végig arcomon, Azért van, mert szeretlek és hiányzol nagyon. Bennem él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlem soha senki el nem vehet." Fájó szívvel emlékezem JUHÁSZ LÁSZLÓ halálának 4. évfordulója alkalmából. Párod Bözse
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. HEGEDŰS GÉZA 66 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt. Temetése március 2-án, 13 órakor lesz a szigetvári zsibóti temetőben. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KŐVÁRI JÁNOSNÉ Egyed Piroska elhunyt. Temetése február 27-én, a 13.30 órai mise után a homokszentgyörgyi temetőben lesz. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZAKÁLY JÓZSEFNÉ kaposvári lakos, a ruhagyár volt dolgozója életének 86. évében elhunyt. Temetése február 28-án, pénteken, 12 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető családja
Fájó szívvel tudatjuk, hogy NAGY LÁSZLÓNÉ Egyed Piroska elhunyt. Temetése február 27-én a 13.30 órai mise után a homokszentgyörgyi temetőben lesz. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KLOPFER JÓZSEFNÉ kaposváris lakos, életének 83. évében fáradt szíve nyugodni tért. Temetése február 28-án, pénteken, 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
"Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tér két dolgos kezed, Édesanyánk, Isten veled." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KALOTA JÁNOSNÉ Kende Ilona volt kaposvári, majd ordacsehi lakos 91. évében elhunyt. Temetése február 28-án, 13 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
"Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tér két dolgos kezed, Édesanyánk, Isten Veled." Fájó szívvel tudatjuk, hogy HORVÁTH JÓZSEFNÉ Harangozó Mária Magdolna kaposvári, volt jutai lakos, életének 77. évében elhunyt. Temetése február 29-én, szombaton, a 10 órai gyászmisét követően a jutai temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászolják: fiai, menyei, unokái és dédunokái
Fájdalommal tudatjuk, hogy PAMUKI ISTVÁN bodrogi, majd kaposvári lakos 78 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése február 28-án, pénteken, 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MIHALOVICS MIKLÓS debreceni, volt somogyjádi lakos életének 85. évében elhunyt. Temetése február 29-én, szombaton, 13 órakor a somogyjádi Nyugati temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk HANTOS JÁNOSNÉ volt csurgói lakos 88. évében végső búcsút vett tőlünk. Az érte mondott engesztelő gyászmisére február 29-én 10.30 órakor a csurgói Jézus Szíve templomban kerül sor; azt követően 11 órakor a József Attila utcai temetőben helyezzük végső nyugalomba. Gyászoló családja
"Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál, és az emlékeket. Bennünk él egy arc, s végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálkozunk élni nélküled." Fájó szívvel emlékezünk VAJDA LÁSZLÓ szentgáloskéri lakos halálának első évfordulójára. Szerető családja
"Tied a csend, a nyugalom, Mienk a mélységes fájdalom." Mély fájdalommal emlékezünk NAGY JÓZSEF (piros Ifás) volt bodrogi, majd kaposmérői lakos halálának első évfordulójára. Köszönetet mondunk szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek a sok sok virágért, amivel egész évben elhalmozták a sírhalmát. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. SÓLA GYÖNGYI volt ötvöskónyi lakos életének 62. évében váratlanul elhunyt. Temetése február 26-án, 13 órakor lesz az ötvöskónyi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama BÉKÉS ANDRÁS IMRÉNÉ Fehér Éva Bébi balatonboglári lakos életének 65. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Végső búcsúztatás február 22-én, szombaton 15 órakor lesz a balatonboglári katolikus temetőben. Gyászolja férje, gyermekei, unokája, testvére és családja.
"Elcsitul a szív, mely dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SZONDI SÁNDORNÉ Kurják Irén volt kazsoki, majd Kaposvár Anna utcai lakos 88 éves korában elhunyt. Temetése február 21-én, 14 órakor a kaposvári Keleti temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
la liga / 26 perce
El Clásicóval zárul a hétvégi spanyol forduló
Hangszert a kézbe / 27 perce
Zenetanulásra, muzsikálásra ösztönöz a programsorozat
több nő vádolja / 41 perce
Lemondták Plácido Domingo két fellépését a zaklatási botrány miatt
Bíróságon fogták / 46 perce
Szexuális tartalmú fotók és hamis ukrán jogosítvány miatt is felelnie kell
Sonline
végzetes ötlet / 51 perce
Sokkolóval akartak felébreszteni egy utast a rendőrök, örökre elaltatták
Nem adják fel / 52 perce
Döbbenetes tablettel rukkolt elő a Huawei