-4°

Sok a szabálytalan végrendelet, az örökös járhat rosszul

Száz ember közül még mindig csak négyen készítenek végrendeletet Magyarországon, pedig tíz százalékkal nőtt tavaly a hivatalosan regisztrált végintézkedések száma a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartása szerint.

Míg az Egyesült Államokban a felnőtt korú lakosság 45 százaléka végrendelkezik, addig hazánkban ez az arány csupán 4 százalékra tehető. Somogyban még rosszabb a helyzet.Végrendelet és örökös nélkül hunyt el egy idős vízvári férfi, hárman hamis végrendeletet készítettek, hogy megkaparintsák a vagyonát. A tetteseket jogerősen elítélte a bíróság.
Több százezer magyar végrendeletet egyáltalán nem látott közjegyző vagy öröklési ügyekben jártas jogász, ezért kétséges, hogy ezek megfelelnek-e a törvényi elvárásoknak, ha egyáltalán előkerülnek. Budapesten százból több mint 90 esetben szinte biztosan megtámadják az érvénytelen vagy formailag hibás végrendeletet, vidéken ez az arány alacsonyabb.
A MOKK becslése szerint 300 ezer lehet a házilag készült, otthoni fiókok mélyén heverő végrendeletek száma, melyeket nem látott közjegyző. Ezek jó eséllyel támadhatók. Tipikus hiba, hogy nincsenek számozva az oldalak, nincs minden oldal aláírva, valamint az, hogy olyan tanúval íratják alá a végrendeletet, aki maga is örököl.

Sokan úgy látják időskorig nem kell végrendelkezni

– Somogyban az elmúlt években nem mutatható ki növekvő tendencia a közjegyző által készített végrendeletek vonatkozásában – mondta Csillag Attila kaposvári közjegyző. – Ennek egyik oka, sokan úgy gondolják, hogy még túl fiatalok végrendelet készítéséhez, ráérnek azzal. Úgy vélik, hogy végrendelkezni akkor kell, ha már életük végéhez közelednek vagy súlyos betegségben szenvednek. Nem gondolnak bele, hogy sok családi konfliktust előzhetnének meg, ha haláluk esetére már előre meghatároznák, mi legyen az általuk összegyűjtött vagyon sorsa. Azzal, hogy végrendelkezünk, nem jelenti azt, hogy meg akarunk halni, bár sokan gondolkodásmódjukban még mindig csak a közelgő halál függvényében készíttetnek végrendeletet.
További oka lehet annak, hogy kevesen végrendelkeznek, hogy a jogszabály is meghatározza végrendelet hiányában az örökhagyó hagyatéka hogyan osztódjon szét az örökösök között, és nem akarják a törvény által felállított rendet befolyásolni. Pedig a jogszabályok is – így az új Polgári törvénykönyv – ma már nem a törvényes, hanem a végrendeleti öröklést helyezik az elsődleges helyre.

Nem csak természetes személy örökölhet


– Elmondható, hogy elsősorban az idősebb korosztály tagjai keresik fel a közjegyzőt, és gyakran előfordul, hogy a halálos ágyhoz hívják – folytatta Csillag Attila. – Ahol nincs közvetlen leszármazó, egyenesági rokon, gyakrabban készül magán- vagy közokiratba foglalt végrendelet. A rokonok nélkül élő idős személyeket szomszédaik, barátaik ápolják. A végrendelkezők a hálájuk jeléül a nekik segítséget nyújtókat teszik örökösükké. Mivel az élettársi kapcsolat nem keletkeztet öröklési joghatást, gyakori, hogy a végrendelkező az élettársát jelöli meg örököséül.
Somogyban nem jellemző, hogy olyanok végrendelkeznének, akiknek túl nagy a vagyonuk, de megtörtént már, hogy ilyen személy a vagyontárgyait az általa megjelölt rokonok és hozzátartozók között osztotta szét végrendeletével és nem a törvényre bízta e feladatot. Ugyancsak előfordul, hogy a végrendelkezők vagyonukat egyházakra, idősek otthonára vagy meghatározott vagyontárgyaikat közintézményekre (múzeum, önkormányzat) hagyják.

A megtámadhatatlan végrendelet ismérvei

Egyre több hagyatéki ügyben fordul elő, hogy ha a végrendeletet az örökhagyó saját maga készíti, nem veszi figyelembe a jogszabály által előírt formai követelményeket. A Polgári törvénykönyv pontosan meghatározza, hogy milyen alaki és tartalmi kellékekkel kell rendelkezni egy végrendeletnek ahhoz, hogy érvényes legyen. A formai szempontból érvénytelen végrendelet, még ha tartalmában érvényes rendelkezést tartalmaz is, csak nagyon ritka esetben válhat a hagyaték átadásának alapjául. A végrendeletnek számos alaki és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, ami attól is függhet, hogy magánokiratba foglalt vagy közokiratba foglalt végrendeletről van szó. Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvénytelenségének gyakori oka, hogy a végrendelkező nem látta el keltezéssel. A magánvégrendelet minden lapját sorszámozással, aláírással kell ellátni, a más által írt magánvégrendelet érvényességéhez két tanú aláírása is szükséges. A végrendelkező általában minden ingatlan és ingó vagyonáról rendelkezik, de előfordul, hogy az örökhagyó kizárólag a vagyona egy részét juttatja a végrendeleti örökösnek. A leggyakrabban előforduló vagyontárgyak: ingatlan, bankszámla, gépjármű, egyéb vagyoni értékű jogok (szerzői jogok, üdülőhasználati jog).  

Legolvasottabb

1
Kádba fojtotta csecsemőjét – megrázta Lengyeltótit a tragédia
2
Családi tragédia: holtan találtak egy lengyeltóti asszonyt és gyermekét
3
Árhullám: kritikus a helyzet a Kaposon és a Balatonnál
4
Harmadfokú készültség van a Balatonnál a várható időjárás miatt
5
Egy kis falu nagy dobása – négynapos fesztivál lesz Szóládon
-4°
Gyengén felhős
Cs
-7°
P
-6°
Sz
-2°
V
10°
kicsiknek és nagyoknak
Különleges programok várják a közönséget a bábszínházi világnapon
fejlesztések kellenek / 5 órája
Áder János: a klímakatasztrófa már nem a jövő, hanem a jelen
A Brazíliavárosban rendezett Víz Világfórum második napján a köztársasági elnöke arról beszélt, hogy a víz mára élet-halál kérdéssé vált.
Gyász
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP JÓZSEF az F.M.V. volt dolgozója Kaposvár, Maros utcai lakos 91 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 23-án, pénteken 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolják: Leánya, veje, unokái és Kati
"Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már." Fájó szívvel emlékezünk szerettünk DR. FÓRIS KÁLMÁNNÉ halálának 4. évfordulóján. Szerető családod
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek a fények világítsanak neked. Örök világosságban, békességben nyugodj, soha nem feledünk míg szívünk dobog.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy SPACZÉR FERENCNÉ Magdus néni kaposvári, volt böhönyei lakos 96 éves korában végleg megpihent. Temetése március 23-án, pénteken 13.30 órakor lesz a böhönyei temetőben. Gyászoló családja
Fájdalommal emlékezünk CSER LŐRINCNÉ Bodó Margit halálának 10. és CSER ENDRE RÓBERT halálának 7. évfordulójára. Szeretteik
Fajó szívvel tudatjuk, hogy PÁHI GYULA balatonlellei lakos, életének 66. évében elhunyt. Temetése marcius 23-án, a 14 órai gyászmisét követően lesz a balatonlellei régi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyaszoló családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGYNÉ SZŰCS KATALIN toponári lakos 59 éves korában elhunyt. Temetése március 22-én, csütörtökön 15 órakor lesz a toponári temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DIÓS JÓZSEF inkei lakos, életének 67. esztendejében elhunyt. Temetése március 23-án, a 14 órai gyászmisét követően 15 órakor az inkei temetőben lesz. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk EGYED LÁSZLÓ agrármérnök halálának 25. évfordulójára. Szerettei
"Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARÁTH LÁSZLÓ volt böhönyei lakos, 94 éves korában elhunyt. Temetése március 23-án a 14.30 órai gyászmisét követően lesz a böhönyei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS JÓZSEFNÉ Kaposvár, Szombathely utcai lakos 85 éves korában elhunyt. Temetése március 23-án, pénteken 12.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP JÓZSEF az F.M.V. volt dolgozója Kaposvár, Maros utcai lakos 91 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 23-án, pénteken 13.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolják: leánya, veje, unokái és Kati
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CZABULA KÁROLY balatonföldvári lakos, életének 84. évében elhunyt. Temetése március 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a balatonföldvári új temetőben. Gyászoló családja
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ittmarad.” (Reményik Sándor) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LŐCZI JÓZSEF Kaposvár Búzavirág utcai lakos életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 23-án, pénteken 14.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
„Lányok, emeljetek fel, hajtsátok két oldalról a vállamra a fejeteket és vigyetek. És akkor kész….” Mélységes mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KORBNÉ HALMAI GYÖNGYI mesterkozmetikus 72. életévében súlyos betegség után elhunyt. Utolsó útjára március 22-én, csütörtökön 12.30 órakor kísérjük a kaposvári Nyugati temetőben. Gyászoló szerettei
„..Az éjszaka közeledik, A világ lecsendesedik,...” Megrendülten tudatjuk, hogy NADRAI JÓZSEF LÁSZLÓ a Magyar Nemzeti Bank emissziós osztályának egykori vezetője, 72 éves korában elhunyt. Temetése március 22-én, csütörtökön 13.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Nadrai család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, DR. PAÁL LÁSZLÓ temetésén megjelentek, együttérzésükkel gyászunkban támogatást adtak és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család
"Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, amiről mosolyogsz ránk, Emléked örökké itt marad, amíg élünk Te velünk maradsz." Mély Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, és édesapánk LUX ISTVÁN siófoki lakos, életének 71. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szerettünktől március 22-én, csütörtökön 14 órakor veszünk végső búcsút a kötcsei temető ravatalozójában. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy STIEDL JENŐ nágocsi lakos 77 éves korában elhunyt. Temetése március 23-án 14 órakor lesz a nágocsi temetőben. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISNÉ POTOCSKA IRÉN Csini sántosi lakos, hosszantartó betegséget követően 62 éves korában elhunyt. Temetése március 22-én csütörtökön, 10 órakor lesz a sántosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Köszönjük mindazoknak, akik szerettünket BITZ JÁNOSNÉ ecsenyi lakost megtisztelték azzal, hogy utolsó útjára elkísérték. Gyászoló családja
gyógyszertárak / 8 órája
Hol váltja ki a gyógyszert? Alig van patika a somogyi falvakban
csökkenő munkanélküliség / 9 órája
Szijjártó: vonzó befektetési célponttá kell fejleszteni a vidéket
méltatás / 9 órája
Két embert tüntettek ki a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjával
visszaemlékezés / 9 órája
A forradalmak koráról értekeztek a levéltári napon
felfedezés / 9 órája
Több ezer éves sumer kikötőre bukkantak
kiállításmegnyitó / 9 órája
Új vendégházzal gazdagodik a Szentendrei Régi Művésztelep