17°
24°
12°

Sok a szabálytalan végrendelet, az örökös járhat rosszul

Száz ember közül még mindig csak négyen készítenek végrendeletet Magyarországon, pedig tíz százalékkal nőtt tavaly a hivatalosan regisztrált végintézkedések száma a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartása szerint.

Míg az Egyesült Államokban a felnőtt korú lakosság 45 százaléka végrendelkezik, addig hazánkban ez az arány csupán 4 százalékra tehető. Somogyban még rosszabb a helyzet.Végrendelet és örökös nélkül hunyt el egy idős vízvári férfi, hárman hamis végrendeletet készítettek, hogy megkaparintsák a vagyonát. A tetteseket jogerősen elítélte a bíróság.
Több százezer magyar végrendeletet egyáltalán nem látott közjegyző vagy öröklési ügyekben jártas jogász, ezért kétséges, hogy ezek megfelelnek-e a törvényi elvárásoknak, ha egyáltalán előkerülnek. Budapesten százból több mint 90 esetben szinte biztosan megtámadják az érvénytelen vagy formailag hibás végrendeletet, vidéken ez az arány alacsonyabb.
A MOKK becslése szerint 300 ezer lehet a házilag készült, otthoni fiókok mélyén heverő végrendeletek száma, melyeket nem látott közjegyző. Ezek jó eséllyel támadhatók. Tipikus hiba, hogy nincsenek számozva az oldalak, nincs minden oldal aláírva, valamint az, hogy olyan tanúval íratják alá a végrendeletet, aki maga is örököl.

Sokan úgy látják időskorig nem kell végrendelkezni

– Somogyban az elmúlt években nem mutatható ki növekvő tendencia a közjegyző által készített végrendeletek vonatkozásában – mondta Csillag Attila kaposvári közjegyző. – Ennek egyik oka, sokan úgy gondolják, hogy még túl fiatalok végrendelet készítéséhez, ráérnek azzal. Úgy vélik, hogy végrendelkezni akkor kell, ha már életük végéhez közelednek vagy súlyos betegségben szenvednek. Nem gondolnak bele, hogy sok családi konfliktust előzhetnének meg, ha haláluk esetére már előre meghatároznák, mi legyen az általuk összegyűjtött vagyon sorsa. Azzal, hogy végrendelkezünk, nem jelenti azt, hogy meg akarunk halni, bár sokan gondolkodásmódjukban még mindig csak a közelgő halál függvényében készíttetnek végrendeletet.
További oka lehet annak, hogy kevesen végrendelkeznek, hogy a jogszabály is meghatározza végrendelet hiányában az örökhagyó hagyatéka hogyan osztódjon szét az örökösök között, és nem akarják a törvény által felállított rendet befolyásolni. Pedig a jogszabályok is – így az új Polgári törvénykönyv – ma már nem a törvényes, hanem a végrendeleti öröklést helyezik az elsődleges helyre.

Nem csak természetes személy örökölhet


– Elmondható, hogy elsősorban az idősebb korosztály tagjai keresik fel a közjegyzőt, és gyakran előfordul, hogy a halálos ágyhoz hívják – folytatta Csillag Attila. – Ahol nincs közvetlen leszármazó, egyenesági rokon, gyakrabban készül magán- vagy közokiratba foglalt végrendelet. A rokonok nélkül élő idős személyeket szomszédaik, barátaik ápolják. A végrendelkezők a hálájuk jeléül a nekik segítséget nyújtókat teszik örökösükké. Mivel az élettársi kapcsolat nem keletkeztet öröklési joghatást, gyakori, hogy a végrendelkező az élettársát jelöli meg örököséül.
Somogyban nem jellemző, hogy olyanok végrendelkeznének, akiknek túl nagy a vagyonuk, de megtörtént már, hogy ilyen személy a vagyontárgyait az általa megjelölt rokonok és hozzátartozók között osztotta szét végrendeletével és nem a törvényre bízta e feladatot. Ugyancsak előfordul, hogy a végrendelkezők vagyonukat egyházakra, idősek otthonára vagy meghatározott vagyontárgyaikat közintézményekre (múzeum, önkormányzat) hagyják.

A megtámadhatatlan végrendelet ismérvei

Egyre több hagyatéki ügyben fordul elő, hogy ha a végrendeletet az örökhagyó saját maga készíti, nem veszi figyelembe a jogszabály által előírt formai követelményeket. A Polgári törvénykönyv pontosan meghatározza, hogy milyen alaki és tartalmi kellékekkel kell rendelkezni egy végrendeletnek ahhoz, hogy érvényes legyen. A formai szempontból érvénytelen végrendelet, még ha tartalmában érvényes rendelkezést tartalmaz is, csak nagyon ritka esetben válhat a hagyaték átadásának alapjául. A végrendeletnek számos alaki és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, ami attól is függhet, hogy magánokiratba foglalt vagy közokiratba foglalt végrendeletről van szó. Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvénytelenségének gyakori oka, hogy a végrendelkező nem látta el keltezéssel. A magánvégrendelet minden lapját sorszámozással, aláírással kell ellátni, a más által írt magánvégrendelet érvényességéhez két tanú aláírása is szükséges. A végrendelkező általában minden ingatlan és ingó vagyonáról rendelkezik, de előfordul, hogy az örökhagyó kizárólag a vagyona egy részét juttatja a végrendeleti örökösnek. A leggyakrabban előforduló vagyontárgyak: ingatlan, bankszámla, gépjármű, egyéb vagyoni értékű jogok (szerzői jogok, üdülőhasználati jog).  

Legolvasottabb

1
Fának csapódott az autó, életüket vesztették a bent ülők
2
Ahonnan Kaposvárt irányították egykor és ma
3
Vezetőcsere: Tolnából kap új rendőrfőkapitányt Somogy
4
Az erdő óriása – hatalmas vaddisznó került terítékre Nagyberkinél
5
Államtitkárnak adta ki magát – óriási csalás derült ki Somogyban
17°
24°
12°
Közepesen felhős
Sz
23°
12°
Cs
23°
11°
P
20°
11°
Sz
20°
10°
Október 23.
1956 falusi eseményeit eleveníti meg a Szentendrei Skanzen
Egyszerűsített foglalkoztatás / 46 perce
Hétmilliárddal növelték az állami bevételeket a napszámosok
Nemcsak a befizetett adó összege nőtt, hanem az alkalmi foglalkoztatottak száma is.
Gyász
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS JÓZSEFNÉ Vogronics Mária fonyódi lakos, életének 66. évében hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 20-án, pénteken a 11 órai gyászmisét követően 11.45 órakor a fonyódi temetőben lesz. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk KOVÁCS GÉZÁNÉ Aranka volt kaposvári lakos, életének 89.évében elhunyt. Búcsúztatása október 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolja szerető családja
,,Csillag volt, mert szívből szeretett s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él, s örökre ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOSSZÚ LÁSZLÓ somogyszobi lakos 84 éves korában elhunyt. Temetése október 19-én, csütörtökön 15 órakor lesz a somogyszobi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert Ők az Istent meglátják.” Máté 5:6 Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy GÖNCZ JÓZSEF főkönyvelő Kaposvár Széchenyi téri, volt rinyakovácsi lakos október 10-én 86. életévében elhunyt. Utolsó útjára református szertartással kísérjük október 20-án, pénteken 15.30 órakor a kaposvári Keleti temetőben. Köszönet mindazoknak, akik a betegségeiben éveken át gyógyították és mellette voltak. Ezúton köszönjük azoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászolják: szerető felesége, fia, unokái, dédunokája, unokaveje és szerettei
Somogyszob Községi Önkormányzat mélyen megrendülve tudatja, hogy HOSSZÚ LÁSZLÓ ISTVÁN Somogyszob község díszpolgára október 11-én, életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatója október 19-én 15 órakor lesz a somogyszobi temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VÖRÖS JÁNOS 90 éves korában elhunyt. Temetése október 19-én csütörtökön 11 órakor lesz a böhönyei temetőben. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OTT VILMOSNÉ Kaposvár, Honvéd utcai lakos 90 éves korában csendesen elhunyt. Temetése október 19-én, csütörtökön 15.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. KENGYEL MIKLÓS életének 64. évében október 4-én elhunyt. Temetése október 19-én, csütörtökön 12.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászolják: felesége, fiai, menyei, unokái, barátai, kollégái, tanítványai
Mély fájdalommal búcsúzunk kollégánktól HORVÁTH LÁSZLÓNÉ Ibolya mernyei lakostól. Mernyei Integrált Szociális Központ dolgozói.
Fájdalommal tudatjuk, hogy FÁBIÁN GYULÁNÉ Pécsi Erzsébet Kaposvár, Dobó István utcai, majd Veszprém utcai lakos, életének 91. évében elhunyt. Temetése október 20-án, pénteken 14.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászoló családja
Traffipax / 1 órája
A pénzkidobás helyett válasszuk a biztonságot!
Sonline
megyei időjárás / 1 órája
Kitart a meleg idő, napsütésben nem lesz hiány
Sonline
Zakatol a vonat / 1 órája
Jövőre is jelentős vasútépítési beruházások lesznek az országban
működő evolúció / 2 órája
Örökölhető a császármetszéses szülés kockázata
Hallyne / 9 órája
Meghalt a Trónok harca sztárja
tárlat / 11 órája
Összegyűjtötték a somogyi reformátusok legjelentősebb emlékeit
K.G.