Vélem-én

2014.01.11. 16:08

Férfi és a nő drámája: halál és túlélés az érzelmek hálójában

Katalin negyvenes életéveiben járó nő, aki hat éve elvált és egyedül neveli gyermekeit. Sikerek és kudarcok váltogatják egymást életében, ami folyamatos hanyatlást eredményezett egészségében, munkájában és emberi kapcsolataiban is. A válás óta kizárólag magát hibáztatja és önmagának képtelen megbocsájtani azokat a mulasztásokat, amikről úgy véli a férje menekülését okozták.

Kopcsó Andi - holisztikus önismereti tréner

Elmondása szerint legnagyobb fájdalma, hogy férje megcsalta, elárulta őt. Elköltözött hazulról és új párkapcsolatba lépett egyedül hagyva őt mindazon felelősséggel, ami a gyerekek felnevelésével jár. Még ma is egységben a  családjával tudná csak boldognak érezni magát.

Ádám, a férj egy napon szerelmes lett. Úgy érezte a világ végre olyanná változik életében, amilyennek mindig is szerette volna. Nem elégítette ki a párjával való kapcsolata. Bármennyire hűséges és odaadó apa, és társ volt, úgy érezte nincs a helyén. Azt mondja Katalin nem volt igazán odaadó asszony. Feleségként is hűtlen volt, megcsalta őt, de nem akart kilépni a kapcsolatból. Minden téren  inkább birtokolni, mint szeretni próbálta férjét. A szerelem volt az egyetlen szer, ami gyógyítani látszott Ádám raboskodó lelkét. Hét  év házasság után egy elsöprő szerelem kirántotta a megszokott kerékvágásból, az elvárások világából, a társadalom által elfogadott helyéről. Magára hagyta feleségét két pici gyermekükkel és új életet kezdett. Azóta  sikerek és kudarcok váltogatják egymást a magánéletében és munkájában egyaránt. A stresszes és ingerült hangulatokat a szabadságtól ittas bohém idők követik, majd az egészségének romlása követte lelki gyötrelmeinek nyomait.

Váláskor az emberek között legtöbbször visszafordíthatatlanul megromlik a kapcsolat. Többnyire az egyikük áldozat, a másik pedig a bűnbak szerepét játssza a drámában. Minden  történetben, ahol az ember érzelmeinek manipulálása a fő cél a szerepek két csoportra oszthatók. Az egyik csoport feladata a harag keltése, míg a másik csoport feladata a hála rezgéseinek beindítása. Mindkét csoport ugyanazon az energiahullámon munkálkodik. Az érzelmek hullámhosszán szörfözünk öntudatlanul. A vákumban  a negatív póluson a harag, míg a feltöltődés oldalán, a pozitív póluson a hála. Az egyik folyton  a másik kiegyenlítésén dolgozik. A hullámok mozgásban tartásán. Mindezt úgy tesszük hogy nem vagyunk tudatában az érzelmeink eme hullámtermészetének.

Van aki számára Katalin áldozatként, Ádám bűnbakként látszik, míg van aki éppen Katalint kiáltaná bűnbaknak és veszteségei miatt Ádámot tekinti a történet áldozatának. Mindenkit a saját félelmei szerint mozgat meg a történet. Mindenki a saját tapasztalati súlya alatt fog ítéletet alkotni a szereplőkről. Lesz aki Ádámnak ad igazat, és neki drukkol majd, hiszen azért a boldogságáért és függetlenségért harcol, amelyet megérdemelne. Lesz aki Katalinnak ad majd igazat, miközben ítéletet alkot Ádámról.

Érzelmeket indukál bennünk a történet, ami az egyik szereplő felé harag, a másik felé hála lesz. Lehet, hogy azért a hála, mert hasonló „vétkünkért” viseljük bűnbak szerepét, és azért fogunk haragudni, mert ellenséget látunk a másik erőben. A lényeg, hogy bevonódunk, átéljük és erősítjük a történet érzelmi hullámzását. Életben tartjuk azt önmagunkban is.

Aki liberálisabb szemléletű okosan azt mondja: Mindketten tehetnek a kialakult helyzetről.
 -Éppen ugyanannyira felelősek mondja.  ..és ezen a ponton ki is lép, inkább nem érez együtt, és nem élteti a történetet, ha valóban nem vonódik be egyetlen ponton sem. A liberális, látszólag megengedő szemlélettel  kívül marad érzelmileg a történeten, és nem gyakorol jelenlétet sem.

Nézzük meg pontosabban, mit tartanak életben azok, akik nem helyezkednek kívül a történeten és vállalják, hogy együtt éreznek a szereplőkkel.

Életben tartják az elméjüknek azt a tapasztalatát, miszerint a világ keletkezik és pusztul. Fejlődik és hanyatlik. A halál, az elmúlás és az öregedés gondolata szomorúságot, és haragot vált ki az emberből. Ezzel szemben  túlélés a legelemibb vágya, ami képes a hála rezgéseit és ezzel együtt a hitét megmozgatni. Ez a két információ áll az elme rendelkezésére, és ezen két információ alapján indul be az érzelmi hullámzása. Ezután elméje minden tapasztalatot gondosan osztályozni kezd, egyes vagy kettes, igen vagy nem, élet vagy halál, nő vagy férfi, háború vagy béke, jobb vagy bal... stb.. Az elme számára az egyik  a túlélés, míg a másik a halál. Sokszor az agy tudattalan analízis szerint osztályoz, életre, vagy halálra ítélve élményeinket a korábbi tapasztalatokra hagyatkozva, majd elménkkel együttműködve drámázunk és harcolunk a túlélésért.

Térjünk vissza a drámához. Mivel mi emberek beléptünk az érzelmeink szerinti osztályozottságba, így folyton próbálunk megfelelni annak is, hogy a többiek ne alkossanak róluk ítéleteket. Minél kisebb valakinek az önbizalma, annál inkább próbál megfelelni a számára jelentőségteljes igényeknek. Hatalomhoz, hírnévhez, vagy irányításhoz. Bármihez, ami ezekhez elvezet.  Katalin a családi eszmékhez ragaszkodott..
Nyilvánvalóan boldogtalan volt a kapcsolatában, azért teremtette meg a pusztulását. Bár elméje a családi eszmékhez kötött hiedelem hálóban ragadt, ösztönei megmutatták neki, hogy a benne lévő érzelem a harag. A kapcsolatuk érzelmi hulláma a harag irányába terjedt ki, és a mélyponton robbant.

Ez ellen nem lehet mit tenni. Az érzelmek teremtenek. A valódi érzelmek. Az ember sokszor azt gondolja, elég pozitívan gondolkodni. Ám addig, ameddig az érzelmi hullámgörbe létezik, minden ember életében be fog következni az, amit valójában érez. Ha valami nem úgy történik ahogyan szeretnénk, vagy várnánk, akkor igazából megtudhatjuk, hogy mik a valódi érzelmeink és hogyan csapjuk be magunkat.

Jogosan merül föl a kérdés: Mindenkivel úgy történnek a dolgok ahogyan az érzelmi hullámozgás alakul? Alakítható ez az érzelmi grafikon máshogyan is?

Az ember a gondolatával hozza létre érzelmeit. Úgy érzi magát, ahogyan gondolkodik önmagáról. Önmagáról úgy gondolkodik, ahogyan másokról ítélkezik. Mindenkit arra bíztatok, rajzolja meg a saját grafikonját, fedezze fel a gondolatritmusát a mások és a saját drámájában.
Kivel talál sorsközösséget Katalin és Ádám történetét olvasva? Mindenkinek lehetősége van felismerni, hogy nem sorsában, hanem érzelmeiben osztozik, hacsak az érzelmei nem uralkodnak el fölötte. Kívülről nem lehet átélni, először el kell vállalni. Elvállalni azt, amit érzünk, mert az eredményében élünk. Ami pusztulásnak indult, azt belülről pusztítjuk el. Akkor is, ha látszólag nem akartuk.Ádám szabadságot keresett, de az életében sikerek és kudarcok követték egymást. Mindig aszerint, ahogyan érzett. Amikor áradt, akkor sikeres volt, amikor dühös volt hanyatlott. A belső érzelmi hullámmozgás nem azonos a külső felszínen látszó érzelmekkel. Ez a belső hullám erősebb. Minden dráma, amit az ember átél erősebbé és hatalmasabbá teszi. Egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy létezik. Miért? Mert az ember először mások drámáiba menekül a sajátja elől, s mások drámái újra csak   erősítik a gondolati  kettősségen alapuló belső érzelmeket.

Az emberi gondolat  csodákra is képes. A kettősség drámáiból kiszakadva a halál és a túlélés játszmáitól elemelkedve választhat valami újat. Mint ahogyan Katalin és Ádám is dönthetnek arról, hogy befelé figyelnek, hogy önmagukkal lesznek ezután egységben, és nem kívülről várják, hogy valaki megmentse, vagy csodálja a sorsukat,  csatlakozva és erősítve a drámát.

Játszmájuk mindaddig tart, ameddig ösztöneik vezetése mentén érzelemhullámaikat szolgálják. Szolgálat mindaddig, ameddig másokat próbálnak együttérzésre bírni. Amint meglelik azt, amiért a világra jöttek, ha meglelik saját örömeiket elszakadhatnak az elvárások keltette viharok hullámaitól. Azért van ez így mert örömeiknek eredendő joga van az élethez. A jelenlét örömében ugyanis alkotóvá válik az ember.

Kérdezz Kopcsó Anditól!

Ha kérdéseid merültek fel, ha szeretnéd magad jobban megismerni, vagy családtagjaidat, ismerőseidet tisztábban látni fordulj bizalommal Andihoz! Kérdéseidet telefonon, skypeon, vagy e-mailben is felteheted.

Elérhetőségek a www.heka.hu oldalon.

Elérhetőségek a www.heka.hu oldalon. -->

Ezek is érdekelhetik