Digitális alkotóközösség

2020.10.30. 12:12

Innovatív utakon járnak a református iskolák

Hat intézményükben indul alkotópedagógiai oktatás.

2020 őszétől hat magyarországi református iskolában 3D nyomtatókkal és más digitális megmunkálóeszközökkel felszerelt digitális közösségi alkotóműhely jön létre, a fejlesztésben résztvevő pedagógusok pedig alkotópedagógiai továbbképzést és tananyagokat kapnak. A program középtávú célja, hogy a Református Tananyagfejlesztő Csoport koordinálásával, a Maker’s Red Box tananyagfejlesztő csapatának módszertanát megismerve a résztvevők saját alkotópedagógiai tananyagokat fejlesszenek.

Stratégiai együttműködésbe fogott a Magyarországi Református Egyház keretei között működő Református Tananyagfejlesztő Csoport és az alkotópedagógia hazai úttörője, a Maker’s Red Box tananyagokat fejlesztő Makerspace Kft. A tanév során

hat református köznevelési intézményben jön létre digitális közösségi alkotóműhely,

az intézmények pedagógusai pedig ezek működtetéséhez szükséges pedagógiai és technikai támogatáshoz jutnak. Középtávú cél közös alkotópedagógiai tananyagok fejlesztése és a módszertan széleskörű meghonosítása a református intézményhálózatban.

Miközben a járványhelyzet miatt megnő a digitális oktatás jelentősége, továbbra is fontos, hogy a diákok megértsék az őket körülvevő világ teljességét, komplexitását, a fizikai eszközök működését, modellezni tudják azokat, és akár önálló prototípusokat tudjanak készíteni, megismerve az innováció, a kreatív alkotási folyamat sajátosságait. A technika termek sok évtizedes eszközparkjában egyre több 3D nyomtató, lézervágó és egyéb digitális megmunkáló eszköz jelenik meg, a micro:bit és egyéb elérhető árú mikroelektronikai eszközök segítségével pedig könnyen életre kelthetőek a megalkotott tárgyak.

Valódi problémákra keresik a megoldást

Az alkotópedagógia ennek kereteit fogja össze, a történetmesélésen keresztül megragadva a diákok érdeklődését, a csoportos feladatoknak és szerepjátékoknak köszönhetően bevonva a munkába az összes tanulót, nem csak a természettudományos érdeklődésűeket.

Pompor Zoltán, a Református Tananyagfejlesztő Csoport szakmai vezetője kiemelte: A fizikai tárgyak létrehozása, a világ valódi problémáinak szimulálása folyamatosan fenntartja a diákok motivációját, az ilyen oktatási helyzetek pedig óhatatlanul felgyorsítják a komplex szemléletű pedagógia térnyerését, a tanári szerepek átalakulását, a mentori tevékenység felerősödését, amely alapvető szempont az új tananyagaink fejlesztésekor.

A munkaerőpiac egyre növekvő nyomást helyez az oktatási rendszerekre, hogy korszerű technológiai ismeretekkel és megfelelő együttműködési készséggel rendelkező pályakezdők álljanak rendelkezésre. Az alkotópedagógia közel hozza egymáshoz a munka és az oktatás világát, betekintést enged a diákok számára az alapvető munkakultúrába, a projekt jellegű működésbe, az innovációs folyamatokba és a vállalkozói létbe.

A pedagógusképzéstől a tananyagfejlesztésig

Az együttműködés első évében hat intézményben teremtjük meg a digitális alkotás műszaki feltételeit, képezzük ki a pedagógusokat, és segítjük őket a módszertan meghonosításában – mondta el Major Gábor, a Makerspace Kft. ügyvezető igazgatója. A résztvevő iskolák további református intézményekkel ismertetik meg a pedagógiai programot. Induláskor a Maker’s Red Box sztorikra épülő tananyagait oktatják tanórán kívüli keretek (szakkör, tábor) között, de a program célja, hogy a tapasztalatot szerzett pedagógusok később saját, református témákhoz kapcsolódó tananyagokat is fejlesszenek.

A programban résztvevő intézmények:

 • Bocskai István Református Oktatási Központ Általános Iskola, Halásztelek
 • KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas
 • Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
 • Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona, Pápa
 • Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Álltalános Iskolája, Nagyharsány
 • Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium, Budapest
 • A Református Tananyagfejlesztő Csoport 2017-ben alakult azzal a céllal, hogy a református iskolák számára szakmailag magas színvonalú, keresztyén szemléletű, közismereti tárgyú tananyagokat készítsenek. Alapelvük, hogy a tananyag ne csak az ismeretátadásra fókuszáljon, és a tanulói aktivitás kiemelt szerepet kapjon a megismerési folyamatban. A Makerspace Kft. 2015 óta szervez alkotópedagógiai foglalkozásokat, 2019-ben készültek el az első, saját fejlesztésű tananyagaik. Akkreditált alkotópedagógiai tanárképzésüket már több mint kétszázötven pedagógus végezte el, közreműködésükkel közel hatvan digitális közösségi alkotóműhely jött létre az országban.

  Borítóképünk illusztráció

   

  Ezek is érdekelhetik