Hírek

2005.04.21. 06:25

Kihívások előtt

Európában nagy várakozással tekintenek a katolikus egyházban zajló folyamatokra. A konzervatív beállítottságú Joseph Ratzingertől sokan azt várják, állítsa meg a vallás térvesztését.

BAMA

A világi közvélemény nem érti: mi szükség a papi nőtlenségre, s miért nem választhatják a lelkipásztori hivatást a szebbik nem képviselői? Sürgető a változtatás, mert egyre kevesebb a pap. Mások módosítást várnak a kegyes halálról, a terhesség megelőzéséről, az azonos neműek együttélésének elismeréséről vallott nézetekben is. A katolikus egyház híveit viszont megszilárdította hitükben a pápaválasztás. Ők a katolikus közösségek összetartozásának erősödését várják az új helyzettől.

Egyenes út a Vatikánba
Az első évek Bátyja is pap, aki aggódik törékeny egészsége miatt
[caption id="" align="aligncenter" width="468"] Iskolás Aschau am Innben (1932) - A Ratzinger család a bajorországi Freisingben (1951) - Elszökött a hadseregből (1944)
[/caption]

Növendék papból befolyásos bíboros
Mélyen vallásos családba született
[caption id="" align="alignleft" width="149"] München és Freising érseke egy bajor népünnepélyen (1980)
[/caption]Sokan azt tartják, XVI. Benedek németnek túl bajor, európainak túl német, a világegyház számára pedig túl európai. Tény, hogy a bajor–osztrák határnál, az Inn menti Marktlban született mélyen vallásos családba 1927. április 16-án, nagyszombaton. Világrajövetele után négy órával, délelőtt fél 9-kor a keresztségben a Joseph Aloysius nevet kapta. Édesapja rendőr volt, édesanyja szakácsnő. Ennek ellenére, mert szegények voltak, gyakran került az asztalra zabkásából készült leves, ami a mai napig Ratzinger kedvenc étele. Két testvére van. Bátyja, a nyolcvanegy esztendős Georg szintén papi pályára lépett, jelenleg a regensburgi dóm fiúkórusának karnagya. Aggódik Joseph törékeny egészsége miatt. Nővérük, Maria vezette Joseph háztartását már bonni egyetemi docens korában, s később követte őt a Vatikánba is. Kívánságára mindahányszor megfőzte gyermekkori kedvenc levesét. Az életét feláldozó nő 1991-ben hunyt el.


[caption id="" align="alignright" width="147"] Közös imádkozás Teréz anyával 1978 szeptemberében
[/caption]A magánember nem titkolt titkai
Már az egyház második embereként is alig lehettek titkai Joseph Ratzingernek, így aztán pápaként sem kell számítani különösebb „leleplezésekre”. Szeret zongorázni és szereti Mozartot, valamint a svájci író Hermann Hessét, a kötelességet, az alázatosságot és a szolgálatot. Összesen tíz nyelven beszél, közülük folyékonyan németül, olaszul, franciául, latinul, angolul és spanyolul, olvas ógörögül és héberül. Kora gyermekkorában hozzászokott a rendszeres templomba járáshoz (ez utóbb „munkakörének” is részévé vált), az asztali és az esti imádsághoz. Új kötelezettségei mellett némi változtatással minden bizonnyal megtartja eddigi napirendjét is. Háromszáz négyzetméteres eddigi lakásában reggel hat órakor kelt és este tízkor bújt ágyba. A műholdas televízión csak híreket nézett. Kedvenc napilapja a regensburgi Mittel-bayerische Zeitung. Három nappal hetvennyolcadik születésnapja után választották pápává.

[caption id="" align="alignleft" width="156"] Német bíborosként a Vatikánban (1977)
[/caption]
A katolikus folklór egyik vicce Ratzingerről

Híven tükrözi Ratzinger átfogó tudását. Eszerint az egykori és a mostani teológusok, valamint a pápák kihallgatásra hivatalosak az Úristenhez. Egyesével mennek be, egy-két perc után mindegyikük rosszkedvűen távozik: „Hát ebben, meg amabban tévedtem”. Bemegy Ratzinger. Eltelik félóra – semmi. Végül kijön az Úr izzadtan: „Tyű, a mindenit, ezt még én sem tudtam!”

A 78 éves katolikus egyházfő életútja a pápaságig

Joseph Ratzinger fiatalságát Traunsteinban töltötte. A második világháború utolsó évében a légvédelmi egységekhez hívták be, Magyarországra vezényelték, innen szökött meg és került hadifogságba. A háború után filozófiát és teológiát tanult a bajor fővárosban, majd Freisingben. 1951. június 29-én szentelték pappá, s nem sokkal később tanárként helyezkedett el. Két évre rá szerzett teológiai doktori fokozatot, értekezésének címe „Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanában” volt. Az ötvenes években kisegítő lelkipásztorként szolgált München külvárosában, majd káplánná léptették elő. Hamarosan a bonni egyetemen teológiát adott elő. 1962 és 1965 között a II. Vatikáni Zsinat szakértőjeként tevékenykedett, a Szentszék ekkor figyelt fel rá. VI. Pál 1977 márciusában érsekké, júniusában bíborossá nevezte ki. A regensburgi egyetem professzora lett. 1981 novemberében II. János Pál a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. A nyolcvanas évek második felétől a katolikus egyház katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává.


Kiváló adottságú ember a péteri szolgálatra

Dr. Veres András püspöknek, a püspöki konferencia titkárának meggyőződése, hogy a bíborosi testület a legmegfelelőbb embert választotta arra, hogy folytassa a péteri szolgálatot az egyház mai igényeinek megfelelően. XVI. Benedek pápa kiváló adottságú és lelkiségű, emberi adottságai a feladatra alkalmassá teszik. A Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a vezetésükre bízott katolikus hívekkel egyetemben nagy örömmel fogadták megválasztásának hírét és kérik Istent, hogy adja meg az új pápának a hit, a remény és a szeretet ajándékát, hogy szolgálatát ne csak az egyház, hanem az egész emberiség javára tudja fordítani.

XVI. Benedek pápa briliáns felkészültségű
Dr. Bölcskey Gusztáv püspök, a Református Püspöki Zsinat elnökének nyilatkozata szerint az új pápa konzervatív felfogású és briliáns felkészültségű teológus. Reméli, hogy kiszámítható és őszinte folytatója lesz annak az együtt gondolkodásnak, amit a közös kereszténység megőrzése és felmutatása jelent. Hiszen minden nem katolikus keresztyén abban bízik, hogy azt az ökumenikus nyitottságot, amelyet elődje a maga személyében is megtestesített, az új pápa következetesen képes lesz majd továbbvinni. A Magyar Református Egyház nem ad ki kommünikét XVI. Benedek pápa megválasztásával kapcsolatban.

Áldással a szívükben tekintenek a pápára
DR. Szebik Imre evangélikus elnök-püspök szerint az egyház tagjai áldással a szívükben tekintenek XVI. Benedek pápa eddigi pályafutására, és abban reménykednek, hogy integratív személyként összefogja majd a katolikus egyházon belül mind a progresszív erőket, mind pedig a konzervatív hagyományok őrzőit. A mai világban ez tűnik a legfontosabbnak. – Miután II. János Pál elkötelezett híve volt a más egyházakkal való megbékélésnek, mi, protestánsok bízunk abban, hogy az új pápa is készséggel tekint ránk az ökumené jegyében, hogy együtt lehessünk békében és Isten szeretetében – mondotta D. Szebik Imre.

A vallások békéje nélkül nincs világbéke
Schönberger András főrabbi, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége rabbitestületének alelnöke, a történelmi egyházak közti párbeszéd koordinátora jól ismeri Joseph Ratzinger bíboros eddigi pályafutását és megnyilatkozásait. Így aztán – amint azt mondotta – reményteljesen bízhat abban, hogy XVI. Benedek pápa számára fontos lesz a különböző vallások és felekezetek közti béke, hiszen enélkül világbéke sincs. A főrabbi, utalva a pápai előd, II. János Pál személyére, aki közismerten jó kapcsolatokat ápolt a zsidó hitközségekkel és Róma főrabbijával, reméli, hogy az új pápa folytatja majd a megkezdett őszinte párbeszédet.

                         Megválasztása születésnapi ajándék

[caption id="" align="alignleft" width="165"] Papságának félévszázados évfordulóján 2001. július 8-án.
[/caption]Isten fizeti meg

Joseph Ratzingernek bíborosként a Szent Péter térre néző szolgálati lakás és egy koros Mercedes állt sofőrrel a rendelkezésére. A kilátásnak legföljebb csak az iránya változik, hiszen már szerdán beköltözött az apostoli palotába. A Hittani Kongregáció prefektusa és a bíborosi kollégium dékánja emellett havonta mintegy kétezer eurós (mintegy félmillió forintos) fizetést kapott. Pápaként azonban nincs egyetlen centnyi pénzben számolható jövedelme sem, azaz nem szerepel a Vatikán bérlistáján. Viszont a katolikus egyház fejének, ha bármire szüksége van, természetesen a rendelkezésére áll. Gondoskodnak az étkezéséről, a ruházkodásáról, a megfelelő szállásról, a személyzetről. „Szolgálati” mobiltelefonja van, hozzájut az általa kívánt könyvekhez, de akár még kólához, síbérlethez vagy jégkrémhez is. Külföldi utazásait a vendéglátó országok fedezik.


Elméleti munkája

[caption id="" align="alignright" width="320"] Papságának félévszázados évfordulóján 2001. július 8-án.
[/caption]Szakértőként már a hatvanas évek első felében részt vett a második Vatikáni Zsinaton. Tudományos pályája meredeken ívelt fölfelé, 1972-ben alapítója volt a Communio című nemzetközi teológiai folyóiratnak. Ennek mára már magyar kiadása is van. Nézeteit illetően Joseph Ratzinger még a hetvenes években véglegesen elkötelezte magát a hit tisztasága és annak akár igen kemény, hagyományőrző megvédése mellett. Ezért később, már római korszaka idején a „tank-bíboros” becenevet kapta. Új fejezetet nyitott munkásságában kinevezése a Hittani Kongregáció élére 1981-ben. A pápai dokumentumok születésének folyamatában lényeges szerepet játszott, és számos egyéb dokumentumot is közzétett. Ezek nem egyszer igen kényes kérdésekkel foglalkoztak. Erőteljesen szorgalmazta a párbeszédet evangélikus teológusokkal.


Az egyetlen esélyes volt a száztizenöt bíborosból
„A konklávé olyan bíborosokból állt össze, akik – hármat kivéve – soha nem vettek részt pápaválasztáson. A német Joseph Ratzinger, a fülöp-szigeti Haime Szin (aki beteg) és az amerikai William Braun. A hátrány kiszolgáltatta őket a Kúria befolyásának. A testület jóval alatta maradt a Wojtylát megválasztó 1978. évi konklávénak, amelynek tekintélyes teológusok voltak a tagjai. II. János Pál egyházi oktatási intézmények igazgatóival, hivatalnokokkal és bürokratákkal vette magát körül. Ezért kevés a bíborosok közt az alkotó és vezető egyéniség – Ratzingert és Martinit kivéve. Martini már régen utalt gyenge egészségére. A reformista tábor pedig nem tudott kiállítani Ratzinger súlyú jelöltet” – mondta Jean-Carlo Zizola egyháztörténész.

Az igazodni próbáló II. János Pál-nemzedék

Sok fiatal zarándokolt el II. János Pál temetésére. Türelmesen vártak, hogy bejussanak ravatalához a bazilikába. Voltak, akik nem osztották nézeteit a terhesség-megelőzésről, az abortuszról, a kegyes halálról. Mégis ezeknek a zömmel 35 éven aluli fiataloknak az életében az elhunyt egyházfő volt A PÁPA, akit sztárként szerettek. Még kicsi gyerekek voltak, vagy meg sem születtek, amikor megválasztották. Számukra ő volt az igazodási pont a gyorsan változó világban. Nevét pólókra nyomtatták, együtt csápoltak vele a katolikus ifjúsági találkozókon. A II. János Pál-nemzedék a kikezdhetetlen nagyságot látta benne. Elvesztésével ez a sziklaszilárd állandóság szűnt meg a számukra.

A név–címer–hitvallás örök szentháromsága
Elődje örökségének folytatását ígérte első apostoli miséjén elmondott programbeszédében XVI. Benedek szerda reggel a Sixtus-kápolnában. Latinul misézett, elődje iránti tiszteletből ugyanazt a keresztet viselte, mint amelyet az április 2-án elhunyt II. János Pál hordott. XVI. Benedek a katolikus egyház és a társadalom további nyílt párbeszéde mellett tett hitet. A megbékélést és összefogást szorgalmazta. Hitet tett, hogy „követi a II. vatikáni zsinat által vágott barázdát”. Kiállt a kétezeréves egyház iránti hűség mellett.

Névválasztása a hagyományok szerint is felér egy hitvallással. A múlt század elején, az első világháború idején élt XV. Benedeket ugyanis a béke, a diplomácia pápájának tartják, bár ezt az önként vállalt küldetését nem tudta maradéktalanul kiteljesíteni. Mivel azonban az ő elődje, X. Pius a századfordulón számottevő újításokat vezetett be az egyház modernizálására és a hit alapjainak megszilárdítására, egyházfőként inkább a mű befejezése vált feladatává.

A hívek nagy érdeklődéssel várják, hogy milyen címert és jelmondatot választ majd magának a Vatikán új lakója. Ezek a döntések ugyanis szintén megmutatják szándékait. „Totus Tuus” („Teljesen a Tiéd”) – ez volt II. János Pál jelmondata, amellyel Szűz Mária kegyébe ajánlotta személyét és cselekedeteit. Nagy várakozás előzi meg, hogy kik lesznek pápaságának első bíborosai. S hogy Karol Wojtylát, a Szent Péter trónját harmadik leghosszabb ideig betöltő szentatyát a hívek óhajának megfelelően minél korábban oltárra emelve szentté avatja-e.

                    Így látja a világot Ratzinger-XVI. Benedek

Az angol Times Online portál összegyűjtötte Ratzinger bíboros korábbi megjegyzéseit a kommunizmusról,  a homoszexualitásról, az abortuszról, saját magáról.

[caption id="" align="alignright" width="246"] Ratzinger szerint II. János Pál üzenetének megértéséhez a kulcs a Megváltó felszólítása. „Kövess engem!” – mondta a feltámadt Krisztus Péternek.
[/caption]A kommunizmusról: „A kommunista kormányok, amelyek a felszabadítás nevében kerültek hatalomra, korunk legszégyenteljesebb intézményei”

A klónozásról:
„Veszélyesebb fenyegetés, mint bármelyik tömegpusztító fegyver”

A rockzenéről:
„A vallásellenesség melegágya”

Az anglikán, a protestáns egyházról:
„Nem megfelelő egyházak”

A Relativizmusról:
„Középpontjában az ember egója és az ember saját vágyai állnak”

A homoszexualitásról:
„A megtestesült erkölcsi métely”

A vallás politikából való kiszorításáról:
„Súlyos perceket élünk, a radikális szekularizmus elpusztíthatja a humanizmust”

A női papság tiltásáról:
„Szükséges a valódi doktrína védelme, a lelki közösség, az egyház egységének megőrzése, valamint a hívők lelkiismeretének, öntudatának irányítása érdekében”

Az abortuszról, eutanáziáról:
„A megtestesült halálos bűn”

A multikulturalizmusról:
„Menekülés az elől, ami az ember sajátja”

A nem latin nyelvű miséről:
„Tragikus szabályszegés”

Törökország EU-tagságáról:
„Óriási hiba lenne”

Saját magáról, megválasztása után:
„Egy egyszerű, szerény munkás vagyok az Úr szőlőskertjében”

A háború után filozófiát és teológiát tanult a bajor fővárosban, majd Freisingben. 1951. június 29-én szentelték pappá, s nem sokkal később tanárként helyezkedett el. Két évre rá szerzett teológiai doktori fokozatot, értekezésének címe „Isten népe és háza Szent Ágoston egyháztanában” volt. Az ötvenes években kisegítő lelkipásztorként szolgált München külvárosában, majd káplánná léptették elő. Hamarosan a bonni egyetemen teológiát adott elő.

1962 és 1965 között a II. Vatikáni Zsinat szakértőjeként tevékenykedett, a Szentszék ekkor figyelt fel rá. VI. Pál 1977 márciusában érsekké, júniusában bíborossá nevezte ki. A regensburgi egyetem professzora lett. 1981 novemberében II. János Pál a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki. A nyolcvanas évek második felétől a katolikus egyház katekizmusát összeállító pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 2002-ben választották meg a bíborosi kollégium dékánjává. Az igazodni próbáló II. János Pál-nemzedék Sok fiatal zarándokolt el II. János Pál temetésére. Türelmesen vártak, hogy bejussanak ravatalához a bazilikába. Voltak, akik nem osztották nézeteit a terhesség-megelőzésről, az abortuszról, a kegyes halálról. Mégis ezeknek a zömmel 35 éven aluli fiataloknak az életében az elhunyt egyházfő volt A PÁPA, akit sztárként szerettek. Még kicsi gyerekek voltak, vagy meg sem születtek, amikor megválasztották. Számukra ő volt az igazodási pont a gyorsan változó világban. Nevét pólókra nyomtatták, együtt csápoltak vele a katolikus ifjúsági találkozókon. A II. János Pál-nemzedék a kikezdhetetlen nagyságot látta benne. Elvesztésével ez a sziklaszilárd állandóság szűnt meg a számukra. Iskolás Aschau am Innben (1932) - A Ratzinger család a bajorországi Freisingben (1951) - Elszökött a hadseregből (1944) München és Freising érseke egy bajor népünnepélyen (1980) Közös imádkozás Teréz anyával 1978 szeptemberében Német bíborosként a Vatikánban (1977) Papságának félévszázados évfordulóján 2001. július 8-án. Papságának félévszázados évfordulóján 2001. július 8-án. Ratzinger szerint II. János Pál üzenetének megértéséhez a kulcs a Megváltó felszólítása. „Kövess engem!” – mondta a feltámadt Krisztus Péternek. -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!