Közélet

2017.05.14. 13:15

Az új megyéspüspök Mária oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét

Csaknem négyezren sereglettek össze az új kaposvári megyéspüspök, Varga László szentelésére és beiktatására szombaton a fatimai jelenések 100. évfordulóján.

Lőrincz Sándor, Kovács Gábor

A kaposvári székesegyházban Dr. Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, valamint Balás Béla emeritus püspök, a magyar püspökkari konferencia tagjainak, a papság, a testvéregyházak és a határon innen és túlról érkező papok és hívek jelenlétében zajló szertartáson az új püspök egyebek mellett arról beszélt: Krisztusközpontú, irgalomra épülő egyházat szeretne. Ezért indítja el az irgalmasság házait, és hívja együttműködésre azokat, akik irgalommal vannak a másik iránt, érzik az Oltáriszentségben, a dicsőítésben és a szemlélődésben rejlő erőt, s akikben él az evangelizáció iránti vágy.

A székesegyházi összesített kórus és a kaposfüredi gitáros-énekes csoport zenei szolgálatával zajló, felemelő szertartáson részt vett Soltész Miklós államtitkár és Cseresnyés Péter helyettes államtitkár, dr. Mátrai Márta háznagy, dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Szita Károly kaposvári polgármester, jelen voltak Somogy országgyűlési képviselői, a megye és a város notabilitásai, de az ünnepi eseményen megjelent Eperjes Károly színművész, Sándor György humoralista és Hager Ritta textilművész is.

Szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét

Elsőként Balás Béla köszöntötte a vendégeket, majd kihirdették a pápai bullát, melyben Ferenc pápa Varga László atyát, a Szent Imre-templom plébánosát, általános püspöki helynököt mint az egyház egyik „kipróbált szolgáját” nevezi ki a Kaposvári Egyházmegye élére. A bejelentést vastaps fogadta. Ezt követően a bíboros méltatta a szentelendőt. Mint mondta: László atya szívügyének tekinti az Oltáriszentség tiszteletét, s ha őrizzük és imádjuk a templomokban, ha hittel hordozzuk végig városainkban, Isten megáld mindannyiunkat. Kitért a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra is, amely nagyszerű alkalom arra, hogy missziós szeretettel forduljunk a világ felé. A bíboros azt kívánta: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!”
A Mindenszentek litániája alatt Laci atya az oltár előtt földre borult, majd a bíboros a társszentelőkkel megkente az új püspök homlokát, átadták az evangéliumos könyvet és a püspöki szereket: a gyűrűt, a süveget és a pásztorbotot. Ezután az új püspök elfoglalta a püspöki széket, majd a püspökök békecsókja, s a papok parolája következett. Az áldozást követően Varga atya Szűz Mária oltalmába ajánlotta a Kaposvári Egyházmegyét, s a Te Deum közben áldást osztott.Irgalom

Dr. Veres András, a püspökkar nevében kívánt reményteli szolgálatot püspöktársának, Somos László kaposfői esperes a papság és a hívek nevében köszöntötte az új főpásztort, aki egyetlen szót írt címerébe: Irgalom. Beszédében további imákra buzdított, s bejelentette: az egyházmegye általános helynökének Somos Lászlót, püspöki irodaigazgatónak Tomanek Pétert, gazdasági vezetőnek Kocsisné Németh Zsuzsannát kérte fel. Az egyháztörténeti jelentőségű szertartás ünnepi áldással zárult.

Imakilenced a püspöki szolgálatért

Az Udvardy házaspár az ötletgazdája a május 4-13 között a nap 24 órájában tartott, Laci atyáért végzett imakilencednek. A titokban szervezett imaszolgálatra 798-an iratkoztak fel, ám ez jóval több hívet jelent, hiszen csoportok is jelentkeztek e szolgálatra. A somogyi településeken kívül sióagárdi, budapesti, győri, szegedi, kecskeméti, kőszegi, pécsi, székesfehérvári, tardosi, pápai, nagykanizsai hívek is örömmel vállalkoztak e meglepetés-feladatra, de a határon túliak – mint Veprőd, Szabadka, Tiszakálmánfa, Cservenka, Marosszentgyörgy hívei – is bekapcsolódtak az imafolyamba. Az új püspöknek átadott táblázat celláiba egy-egy, irgalommal kapcsolatos bibliai idézet is belekerült a nevek és helységek mellé.
Dr. Rumszauer Miklós plébános kezdeményezésére a kaposvári Szent Margit-templom hívei levélben tudatták az új püspökkel, milyen lelki ajándékokat szánnak neki. A több tucat levélből mutatós könyv született, amelyet a beiktatás alkalmából nyújtottak át az új főpásztornak.A világi vezetők nevében Szita Károly szólt

A szentmise utáni fogadáson a világi vezetők nevében Szita Károly kaposvári polgármester köszönthette az egyházmegye új vezetőjét. Ferenc pápa olyan embert választott egyházmegyénk élére, aki igazi közösségépítő munkával szolgálta eddig is a híveket, mutatott rá a polgármester.
– Biztos vagyok abban, hogy a helyi hitélet szervezése jó kezekbe került, s az az értékrend emelkedhet most magasabb szintre, amelyet eddigi személyes életútjával, példamutatásával tett hitelessé és követendővé Kaposváron, a Szent Imre Plébánián – mondta Szita Károly. – Új püspökünknek két ajándékot adtam át, az egyik egy rézkarc a Szent Imre templomról, a másik pedig Kaposvár kézzel hímzett zászlaja.
Az alkalmat megragadva köszönetet mondott az előző püspöknek, Balás Bélának, aki 1993-as kinevezése óta óriási erővel munkálkodott azon, hogy a kaposvári székhellyel működő püspökség hitélete új erőre kapjon. Ezzel sokat tett azért, hogy erősödjön a helyi közösség. Szita Károly hálás a következetesen képviselt értékrendért, és köszöni, hogy gondolataival, szavaival, intelmeivel segítette a város lakóit.

Sokak reménye van Laci atyában

Megtört ostya és egy megtört ember: ezek a jelképek szerepelnek Varga László püspöki címerében. Az avatására összegyűltekhez szólva kitért arra: a kezdetek egyházában az oltáriszentség és a testvéri szeretet egységben volt, és az irgalom kapcsolta egybe ezeket. Ezért az eukarisztia ünnepléséhez hozzátartozott a szegényekben jelenlévő Krisztus szolgálata.
– Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut, rajtunk keresztül a legszegényebbekig – mondta Varga László. – Olyan egyházmegyét szeretnék, amely az evangelizációért van, ebben számítok a fiatalokra, a családokra. Az idők jeleit megvizsgálva láthatjuk, hogy a napjainkban a keresztények a vér ökumenéjét élik. Ezért minden eddiginél radikálisabb Krisztus követésre hívom a papságot, ha kell az életünk odaadására és a vértanúságra. Imádkozzatok értem, hogy ne hátráljak meg, ha ez bekövetkezik! Kérem az imáitokat és a szereteteteket, nehogy meghaladja az erőmet a rám bízott feladat.
A magyar püspökkar nevében az őt köszöntők hangsúlyozták: nagy örömmel és várakozással tekintenek Varga László püspöki szolgálata elé, mert érti az idők jeleit. Bíznak abban, hogy tevékeny és áldozatos munkával vezeti azon az úton a híveket, amelyen ő maga már évtizedek óta halad. A papság köszöntőjében elhangzott: sokak reménye teljesült, amikor Varga László lett a kaposvári egyházmegye második püspöke. A misztika útját járta, és most újabb alkalmat kap arra, hogy megmutassa: a kicsiben, a megtört emberben is ott van Jézus...

Esőben, napsütésben kitartottak a hívek

A szakadó eső ellenére hamar megtelt a Kossuth-tér, amelyet átalakítottak. Székeket helyeztek el, hogy elférjenek a püspökavatásra érkezők. A székeken szerepeltek a somogyi és a megyén kívüli plébániák nevei, ahonnan várták a híveket. Mégis szinte valamennyien álltak, esernyőiket szorongatva nézték a kivetítőn a székesegyházban zajló szertartást. Fehér zászlók jelezték a téren az áldozópontokat. Mindenki fegyelmezetten várta, hogy az új püspök megjelenjen közöttük, immár a napsütésben.

Ezek is érdekelhetik