sosem hallott történetek

2019.10.17. 08:25

Könyv jelenik meg 1956 zenetörténeti összefüggéseiről

Jelentős zeneszerzőink tapasztalatait és a forradalomhoz köthető műveit elemző írások is olvashatók a kötetben.

Az 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények című tanulmánykötet bemutatóját október 22-én, a budapesti Zeneakadémia Solti termében tartják.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Kronosz Kiadó és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára együttműködésében csütörtökön boltokba kerülő könyvben

levéltári dokumentumokon, a zenei élet szereplőinek nyilvános és magánjellegű üzenetein, kottákon, hangokon, képeken és személyes emlékeken keresztül rajzolódnak ki az 1956 körüli zenei élet mozzanatai.

A tizenhárom tanulmány egymással szélesebb összefüggésrendszert alkotva járul hozzá a forradalom ma is élő történetének továbbgondolásához és megértéséhez – közölte a Zeneakadémia.

Kodály Zoltán alakja állambiztonsági jelentések tükrében bukkan fel, Ligeti György emigrációjáról újonnan feltárt, a nyilvánosság számára eddig ismeretlen források mesélnek, a zeneszerző és zenekritikus Jemnitz Sándor vívódásait 1956-os naplójegyzetei érzékeltetik.

Újságcikkek és levelek mutatják be, hogyan kísérte figyelemmel a forradalmi eseményeket Amerikából Dohnányi Ernő, valamint Lajtha László szimfonikus művei láttatják tágabb összefüggésben, hogyan inspirálhatta őt a forradalom.

A kötet a zenészek forradalomban vállalt szerepét és a politikai eseményekre adott reakcióit is bemutatja.

A tanulmányok között a történelem és emlékezet viszonyával, az ötvenes évek zenéről folytatott diskurzusával, a zenei nyilvánosság és a zenei intézmények működésével foglalkozó munkák éppúgy megtalálhatók, mint a 20. század meghatározó zeneszerzőinek 1956-tal való kapcsolatát vagy a forradalomhoz köthető műveit elemző írások.

A kiadvány szerkesztője Péteri Lóránt, a Zeneakadémia Zenetudományi Tanszékének vezetője és Gyarmati György, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, a Pécsi Tudományegyetem tanára, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa volt.

Ezek is érdekelhetik