tárlat

2017.10.16. 20:00

Összegyűjtötték a somogyi reformátusok legjelentősebb emlékeit

Rendhagyó tárlaton mutatták be a somogyi református egyház történetének legfontosabb dokumentumait a levéltárban.

K.G.

Vissza a forrásokhoz címmel vendégül látták a Magyar Nemzeti Levéltár vándorkiállítását is, amelyet szintén a reformáció 500 éves évfordulójának tiszteletére rendeztek. Ennek anyagát most közösen szerepeltetik a MNL Somogy Megyei Levéltárának kamarakiállításával. Az országos iratanyagban is kapott helyet somogyi emlék, például a kaposvári kisdedóvót, vagyis az első megyeszékhelyi óvodát megalapító Tar Csatár gyászjelentése.

– Különleges, nem hozzáférhető dokumentumok is találhatók a kiállítási anyagunkban, például az evangélikus Berzsenyi Dániel levele a vármegyéhez – mondta Polgár Tamás, a levéltár igazgatója. – Közzé tesszük a csurgói Csokonai Református Gimnázium építési rajzát, és a Külső-Somogyi Tanítói Egyesület jegyzőkönyvét is. Látható itt a somogyszili elemi iskola anyakönyvi naplója éppúgy, mint a balatonszemesi protestáns templom, vagy a hedrehelyi templom tervei. Megjelenítjük azon neves személyiségeket, akik reformátusok voltak, és a megye történetéhez köthetők, mint például Noszlopy Gáspár.

A legnagyobb reformátorok közül sokaknak volt somogyi kötődése. A megyéből származtak, vagy itt szolgáltak, mint például a Dráva mellett született Sztárai Mihály, a kálmáncsai Kálmáncsehi Sánta Márton, az észak-somogyi Méliusz Juhász Péter, vagy a Kálmáncsán szolgáló Szegedi Kis István.

– Ezen az izgalmas, szép kiállításon láttam viszont a szülőfalum, Zselickisfalud templomának képét – mondta a megnyitón Bellai Zoltán kaposvári lelkész. – Ezen kívül nagyon érdekesnek találtam a régi kaposvári református templom ábrázolását. Ezt az épületet elbontották, a helyén épült fel a mostani.

Az országos vándorkiállítás október végéig, a somogyi kamarakiállítás jövő tavaszig látható a levéltárban.

Ezek is érdekelhetik