Vélem-én

2006.12.05. 09:30

Halálnak halálával

Kegyes vagy jó halál. Görögül: eutanázia. Akad belőle aktív és passzív. Utóbbi a gyógyíthatatlan beteg döntése, mely szerint lemond az életét meghosszabbító, de nem megmentő gyógykezelésről.

Vas András

Előbbi viszont az orvosé is, hiszen halálba segíti páciensét. Hazánkban – és a fejlett világ országaiban – ez még akkor is bűncselekmény, ha a beteg maga kéri.

Ezt a nézetet kívánja felülírni egy „szakhonlap”. Az eutanazia.hu internetes oldal szerkesztője ugyanis túllép a maradi világ tanain, szerinte „minden embernek joga, sőt kötelessége a társadalom érdekében lemondani az élethez való jogáról, ha a gazdasági érdekek indokolttá teszik.” Csukás Csaba szerint ilyen eset lehet az öregség, a súlyos betegség, a testi vagy szellemi fogyatékosság, sőt a tartós munkanélküliség is. Ugyanis „felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékének...”

A honlap szerkesztője az utódokra hivatkozik. Pedig akár a múltba is tekinthetne. Hiszen nem is olyan régen, alig hetven évvel ezelőtt már akadt valaki, aki a társadalom „haszontalan tagjait” tízmilliószám küldte a halálba. Akár át is lehetne venni tanait, így nem kellene új ideológiát gründolni. A betegek és öregek mellett lehetne bőrszín, vallási hovatartozás vagy egyszerűen csak származás alapján is szelektálni. Ha már a társadalom érdeke úgy kívánja...

Ám mielőtt valóban bevezetjük, tegyünk egy próbát. Mondjuk Csukás Csabán. Hiszen egyik kritériumnak bizonyosan megfelel: ő is gyógyíthatatlan. S nem mellékesen, esetében az össztársadalmi érdek is megvalósul...

Ezek is érdekelhetik