A köztemetést is fizetni kell - végtisztesség a hagyatékból

A köztemetés nem ingyenes. A temettetők a köztemetés igénybevételekor nem tudják, hogy az önkormányzat által bármely szolgáltatónál megrendelt temetést vissza kell fizetni.

A köztemetés nem ingyenes. Ezt az észrevételt tette Törzsök Lajos az Utolsó út kölcsönből  – túl drága a végső nyugalom címmel megjelent cikkünkhöz. Ebben olvasónk azt nehezményezte, ha főnöke nem segít, nem tudta volna eltemettetni az édesanyját. Közköltségen történő temetésére ugyanis az önkormányzat tájékoztatása szerint a hölgy által megválasztott módon nem volt lehetőség.Törzsök Lajos erre reagált úgy: a temettetők a köztemetés igénybevételekor nem tudják, hogy az önkormányzat által bármely szolgáltatónál megrendelt temetést vissza kell fizetni. – A temettető az önkormányzat felé a hagyaték terhére, vagy a költségek egyéb úton történő megfizetésére kötelezhető – írta. – A temettetőnek ezért fontos a legjobb áron történő temetés megrendelése, mert ezen összeget a későbbiek folyamán meg kell térítenie. A szociális temetések árai 63 ezer forinttól 145 ezer forintig tartanak, így érdemes tájékozódni. A köztemetésnek meglátásom szerint ugyanolyan színvonalasnak kell lennie, a végtisztesség megadása mindenkinek anyagi helyzetétől függetlenül megjár. Nem lehet „korlátozott” szolgáltatást nyújtani, hisz az önkormányzat sok esetben csak megelőlegezi a temetés költségeit. A sírásás díja nagyban befolyásolja a temetési árat, hisz van olyan szolgáltató, aki 41 ezer 40 forintért ás ki egy sírt, míg a másik szolgáltató 18 ezer 593 forintért teszi ezt. Az önkormányzatok és a temetkezési vállalkozók kötelessége a bajban lévő temettető tájékoztatása.

Kaposváron 2012-ben kilencven köztemetés volt, ezekre az önkormányzat 11 millió 709 ezer forintot fordított. A kaposvári polgármesteri hivatal szociális irodájának tájékoztatása szerint a köztemetés költségeinek visszafizetéséből befolyt összeg a hozzátartozók részéről négymillió 466 ezer, míg a más települések részéről egymillió 860 ezer forint volt.
A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere ugyanis közköltségen gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, illetve ha van ilyen, ám nem gondoskodik az eltemettetésről. Viszont ha a haláleset illetve az utolsó lakhely szerint illetékes önkormányzat nem azonos, akkor utóbbi a köztemetés költségét az eltemettetést elrendelő önkormányzatnak megtéríti. Amit aztán a lakóhely szerinti önkormányzat hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelent, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Kaposváron az idén ez idáig 13 köztemetés elrendeléséről gondoskodott az önkormányzat. A város helyi rendeletben szabályozza, hogy a polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megfizetése alól részben vagy egészben mentesítheti. Teljes egészében mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 120 százalékát nem haladja meg.

Részben mentesíthető az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 120 százalékát, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 százalékát nem haladja meg. S természetesen vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, ha az elhunyt után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

szponzorált tartalom
Paks II. – Tiszta és hatékony áramtermelés
rászorulók kapják
Idén is adakozhatunk vásárlással a Magyar Élelmiszerbanknak
támogatott tartalom / 21 perce
Külföldi szakmai tapasztalat Erasmus+ ösztöndíjjal
Az Erasmus+ programról már sokan hallottak, ez nem csoda, hiszen az Európai Unió egyik legsikeresebb programjáról van szó, mely az elmúlt 32 évben 9 millió ember életét változtatta meg. Jó tudni, hogy Erasmussal nemcsak külföldi tanulmányokat lehet folytatni, hanem szakmai gyakorlatot is végezhetnek a fiatalok. Az országok közötti megélhetési különbség fedezését pedig az ösztöndíj segíti.
Gyász
Fájdalommal tudatjuk, hogy RÁKÓCZI JÁNOSNÉ Bradánovics Rozália volt kaposújlaki lakos 84 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetése november 22-én, pénteken, 13.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Külön köszönetünket fejezzük ki a Liget Otthon dolgozóinak áldozatos munkájukért. A gyászoló család
„Az élet megszűnt, lelkem elszállt, De gondolatotokban élek tovább.” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BESSENYEI JÓZSEFNÉ 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése november 21-én, csütörtökön, a 10.30 órai gyászmisét követően lesz a somogyszili temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CZIKLIN MÁRIA 78 éves korában elhunyt. Temetése november 22-én, 14 órakor lesz a gombai temetőben. Gyászoló családja
Nagy tisztelettel és őszinte részvéttel búcsúzik Böhönye Község Önkormányzata volt köztiszteletben álló képviselőjétől, volt alpolgármesterétől KLAUZ ISTVÁNTÓL Emlékét kegyelettel megőrizzük. Böhönye Község Önkormányzata
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KLAUZ ISTVÁN volt takarékszövetkezeti elnök, ügyvezető életének 69. évében elhunyt. A gyászmisére november 22-én, 11 órakor kerül sor a böhönyei Római Katolikus Templomban. Utolsó útjára családi körben kísérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászmiséjén részt vesznek. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BÍRÓ VALÉRIA volt kadarkúti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése november 20-án, szerdán, a 13.30 órakor tartandó gyászmisét követendően 14 órakor lesz Kadarkúton a Körmendi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
„Elfelejteni téged nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HOFFMANN ISTVÁN Kaposvár, Liszt F. utcai lakos életének 74. évében hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése november 20-án, szerdán 15.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Minden külön értesítés helyett. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÜLLER LAJOSNÉ balatonlellei lakos, életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése november 20-án, a 10 órai gyászmisét követően 10.45 órakor lesz a balatonlellei régi temetőben. A Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÉFFAI PÉTER magyaratádi lakos 67 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése november 19-én, kedden, 11 órakor lesz a magyaratádi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
„Szomorúan szól egy kisfalu harangja, Mert egy Édesanya többé már nem hallja. Istenhez megyek, Ő hívott engemet, Kiket oly nagyon szerettem, Búcsúzom tőletek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HEGEDÜSNÉ ERDEI ILONA kaposgyarmati lakos 70 éves korában hosszantartó súlyos betegség után elhunyt. Temetése november 19-én, kedden, a 14.30 órai gyászmisét követően lesz a kaposgyarmati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy DOMOKOS LÁSZLÓNÉ Horváth Erzsébet marcali lakos életének 68. évében elhunyt. Búcsúztatása november 19-én, kedden 13.15 órakor lesz a marcali plébániatemplomban, a temetése 14 órakor a marcali Központi temetőben. A gyászoló család
"Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, Tekints az itt maradt, bánatos szívekre." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjem, édesapám KADARAVEK JÓZSEF halálának 5. évfordulójára. Bánatos feleséged és lányod Rózsika
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SKRINYÁR JÓZSEF 74 éves korában elhunyt. Temetése november 19-én, kedden, 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temető szóró parcellájában. Kérjük, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló szerettei
Fájdalommal tudatjuk, hogy BREZNAI JÓZSEFNÉ Nagy Irén vörsi majd marcali lakos, 84 évesen elhunyt. Temetése november 20-án, szerdán, a 10.15 órai gyászmisét követően 11 órakor lesz a Marcali Központi temetőben. A gyászoló család
"A Te szíved már nem fáj, De a miénk vérzik, Mert a fájdalmat az élők érzik." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy CSURAI IBOLYA életének 60. évében méltósággal viselt súlyos betegség következtében november 10-én elhunyt. Hamvasztás utáni temetése november 22-én, 11 órakor a kaposvári Keleti temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat utolsó útjára kísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁRTFAI IMRÉNÉ somogybabodi lakos, 84 éves korában elhunyt. Temetése november 18-án 14 órakor lesz a somogybabodi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
"Egy éve már, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel szívünkben maradtál. Veled együtt volt teljes az életünk, hogy elmentél magaddal vitted örömünk. Üres lett nélküled a ház, hiányzol közülünk, ez nekünk nagyon fáj." Fájó szívvel emlékezünk ANDROKITY LÁSZLÓ szőlőskislaki lakos halálának első évfordulójára. Szerető családod
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ORBÁN JÓZSEF kaposfői lakos 76 éves korában elhunyt. Temetése november 18-án, hétfőn, 15 órakor lesz a kaposfői református temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CZEBEI DÉNESNÉ Deák Margit kaposfői, volt nagybajomi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése november 16-án, 11 órakor lesz a nagybajomi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Elmentem tőletek. Nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagytam emlékem örökre. Ha látni akartok nézzetek az égre. Fájó szívvel tudatjuk, hogy BEKK JÁNOSNÉ Huszti Rózsa volt horvátkúti, lakos életének 79. évében elhunyt. Temetése november 15-én, a 10.30 órai gyászmisét követően lesz, a horvátkúti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérik utolsó útjára. Szerető gyermekei és unokái.
csak lazán / 28 perce
Motortérben szállították az illegális fegyvert
sonline
sokszínű csapat / 32 perce
A Dalfutár szállítja a Sziget himnuszát
korosztálytól függetlenül / 47 perce
Tévhitek és igazságok a szépségápolásban 
művér / 58 perce
Szüzességkapszulákat árultak az Amazonon
ötéves kora óta táncolt / 1 órája
Elhunyt a hercegnő, aki megmentette a kambodzsai balettet
tokió 2020 / 1 órája
Elkészült a tokiói Olimpiai Stadion