°
°
°

Válás és családjog: könnyebb szülőnek maradni külön is

Egy megcsontosodott rendszert módosítottak, amelyen ilyen nagyszabású, koncepcionális változtatás a rendszerváltás óta nem történt. Boda Róbert ügyvéd mondta ezt a Polgári Törvénykönyv márciusi módosítása kapcsán a törvény részeként megalkotott Családjogi Könyvről (Csjk), amely tartalmazza a családjogi szabályokat.

S amelybe az ügyvéd szerint naprakész, jó változtatásokat foglaltak, így a korábbinál életszerűbb, sok szempontból megengedőbb a törvény. – Szükség volt a módosításra – mondta Boda Róbert, akit a legfontosabb változások összefoglalására kértünk –, mert részint ma sokkal több a válás, mint korábban. Másrészt sokkal több esetben válnak kisgyerekes szülők, ahol nagyon nem mindegy, miként tudja a szülő a gyerekeivel a kapcsolatot tartani. A most megalkotott Családjogi Könyv nagyon sok olyan szabályt tartalmaz, amit a korábbi bírói gyakorlatból emeltek be a jogszabályok közé. Másrészt a Családjogi Törvény jó néhány kérdésről eddig egyáltalán nem rendelkezett, s ezek most törvényerőre emelkedtek.Boda Róbert szerint az egyik legalapvetőbb változás, hogy a Csjk-ban megszűnt a gyermekelhelyezés fogalma. – E helyett szülői felügyeletről születik megállapodás – mondta. – A fő szabály az lett, s ez egy igen jelentős, koncepcionális változás, hogy a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolhatják a szülők akkor is, ha nem élnek együtt. Válás esetén mindkét szülőnek megmaradnak tehát a jogai, amíg ettől el nem térnek megállapodással vagy bírósági ítélettel. Ez eddig úgy működött, hogy akinél a gyereket elhelyezték, annál a szülőnél volt a szülői felügyeleti jog. Kivételt képezett a közös szülői felügyeleti jog gyakorlása, s most ez lett a fő szabály. Bizonyos alapvető kérdésekben eddig is közös döntést kellett hozniuk a szülőknek, most viszont elvileg minden kérdésben folyamatosan egyeztetni kell a gyerek érdekében.

Ha ez valamiért nem működik, mert például nem tudnak egymással kommunikálni, akkor megállapodhatnak abban, hogy a szülői felügyeleti jogot megosztva gyakorolják. Illetve arról is születhet megállapodás, hogy valamelyik szülő kapja meg a felügyeleti jogot. Ám gyerekelhelyezés ilyen esetben sincs. S ehhez kötődő jelentős változás még: ha marad a közös szülői felügyelet, akkor nem kell rendezni a kapcsolattartást sem. Tehát nincs megszabva, hogy mondjuk minden második hét végén az apánál van a gyerek. A szülőkre bízza ezt a kérdést a jog, szerintem nagyon helyesen. S ha vita van, akkor vagy a gyámhatósághoz, vagy a bírósághoz fordulhatnak. Csupán a gyermek tartózkodási helyét kell kijelölni, ám ez nem egyenrangú a gyerekelhelyezéssel. Mindezek eredményeképpen könnyebb válás után is szülőnek lenni.

Válás esetén a vagyonjog tekintetében a fő szabály megmaradt Boda Róbert szerint. – Ha nem rendezik a felek szerződéssel másként a házastársi vagyoni viszonyaikat, akkor minden szerzemény közös tulajdonukba kerül egyenlő arányban, csakúgy mint eddig. – Nincs tehát abban változás, hogy közös a vagyon és a tartozás is az életközösség fennállásának teljes egészében függetlenül attól, ki milyen arányban járult hozzá a szerzéséhez – emelte ki az ügyvéd. – Tehát ha például az egyik fél milliókat keres, a másik pedig háztartásbeli, akkor is fele-fele minden közös szerzemény. Az sem változott, hogy külön vagyont jelent, amit a házasságkötés előtt szereztek a felek, illetve a házasság alatt ajándékként, vagy öröklés jogcímén szerzett valamelyik házastárs. Itt fontos megjegyezni, ahogy korábban, most sem válik ez a különvagyon, mondjuk egy örökölt ház, közössé száz év után sem.

A házastársi vagyonjogi szerződések körében viszont van két jelentős újítás. Létrehoznak a közjegyzőknél egy országos nyilvántartást a házassági vagyonjogi szerződéseknek. S ha ebbe a nyilvántartásba regisztrálják a szerződést, akkor az védi a feleket teljes biztonsággal bármilyen harmadik személlyel szemben. Eddig ugyanis voltak olyan esetek, hogy valamelyik fél tartozást halmozott föl, s gyorsan írtak egy szerződést arról, hogy mondjuk minden vagyon a feleségé. Mostantól viszont a nyilvántartás alapján egyértelmű, mikori a szerződés, s nem utólagosan készült visszadátumozva.

A másik jelentős változás, hogy ugyan eddig is meglehetős szabadkezük volt a feleknek a házassági vagyonjogi szerződésben, tehát eltérhettek a törvénytől. Most viszont egy plusz elem, hogy vegyesen is lehet szerződni. Magyarul mondhatom, hogy amit a felek magáncélra szereznek, például a lakás, az fele-fele részben oszlik a társak között. Amit viszont vállalkozás céljából szerez az egyik fél, az csak övé, ilyen például a céges autó, a telephely stb. Az viszont  megmaradt, hogy vagy közjegyzői okiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzet magánokiratban kell lefektetni a szabályok, tehát két tanú által aláírt szerződés nem elégséges.

A Csjk-ban először került szabályozásra az élettársi viszony. Ezt eddig nem ismerte a polgárjog, egy háztartásban élők vagyonjogi viszonyáról beszélt. – Most viszont bevezette az élettárs fogalmát – tette hozzá Boda Róbert –, így bizonyos esetekben szakításkor az élettársaknak is rendezni kell a lakáshasználatot és az esetleges tartást. Ám itt nagyon fontos megjegyezni, attól hogy a felek együtt laknak, még nem élettársak. A bírói gyakorlat alakította ki, hogy az élettársi viszony egyfajta érzelmi, anyagi közösséget jelent, kellenek közös gazdasági célok, kell, hogy legyen érzelmi kötődés a felek közt. Ha ez megvan, akkor szakítás esetén kérhet élettársi tartást az egyik fél például akkor, ha csak egyikük dolgozott, a másikuk háztartásbeli volt. A kapcsolat végén nem lehet csak úgy kirakni az utcára a másikat.

A gyerektartásdíj tekintetében van még változás: azt határozott összegben kell megállapítania a bíróságnak, aminek az alapja ugyanúgy a kötelezett jövedelmének bizonyos százaléka. A közös megegyezéses válás feltételei közül pedig kikerült a közös ingó vagyonban történő megegyezés, ami Boda Róbert szerint egyértelműen eredményezheti a perek rövidülését. – Számos esetben ugyanis ez jelentette az egyetlen problémát – mondta. – Sokszor nem tudtak megegyezni a felek abban, hogy kié lesz az autó, vagy hogy miként fizetik a tartozásokat, ám most már nem is kell. Elválhatnak anélkül, hogy ilyesmiről szó esne.


Szponzorált tartalom
Tartalmas ünnepi programokat kínál a királyok városa
Sima lipcsei siker
Gulácsi Péter századik meccsét játszotta a német élvonalban
30 éve volt a páneurópai piknik / 4 órája
Gulyás Gergely: hatékonyabb lesz az EU, ha elfogadja a különbségeket
A Nyugat semmilyen toleranciát nem tanúsít a másként gondolkodók iránt.
Gyász
"Küzdöttél de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. ANTALFAI OTTÓ GÉZA Előadóművész volt kaposvári lakos 92 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 22-én, 12.30 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló élettársad, Marika
"Nem foghatjuk meg dolgos két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled." "Üres az udvar, a ház, hiába várunk, nem jössz haza már. Eltűnt egy élet, csak az emlék maradt, szívünkben érted fájó könny fakad. Emléked örökre szívünkben marad." Fájó szívvel emlékezünk JÓNÁS ISTVÁN halálának 10. évfordulóján. Szerető családja
"Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." /Juhász Gyula/ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓTH LAJOSNÉ Szőke Mária szabási származású, somogyszili lakos, életének 91. évében elhunyt. Temetése augusztus 21-én, szerdán a 12.30 órai gyászmisét követően lesz a somogyszili temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Végső utadra indulj megnyugodva, Szeretetem elkísér az égi otthonodba." Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem FEHÉR LAJOS Kapos Atlasz Gépgyár nyugalmazott dolgozója volt taszári lakos 78 évesen elhunyt. Örök nyugalomra a taszári temetőben helyezzük szeretett fia mellé, augusztus 21-én, 13.30 órakor. Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető felesége
"Nem hal meg az, ki szerettei szívében él tovább." /Thomas Mann/ Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy az AVANT GUARD Kft kiváló munkatársa és jó barát FEKETE JÓZSEF "Dzsozi" augusztus 11-én tragikus hirtelenséggel, életének 58. évében elhunyt. Hamvait augusztus 22-én, csütörtökön, 9.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a kaposvári Nyugati temetőben. Megköszönve fáradságos és kitartó munkáját, ezúton búcsúzunk tőle. AVANT GUARD Kft vezetősége és munkatársai
"Csendesen elmentél mint a lenyugvó nap, szívünkben élsz, és örökké ott maradsz." Fájó szívvel emlékezünk KERESZTES IMRE mosdósi lakos halálának 5. évfordulójára. Szerető családod
Fájó szívvel tudatjuk, hogy BOGDÁN LÁSZLÓ 71 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 22-én, csütörtökön 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászoló családja
"Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy FEKETE JÓZSEF Dzsozi nyugállományú rendőr alezredes augusztus 11-én tragikus hirtelenséggel életének 58. évében elhunyt. Szerettünk hamvait augusztus 22-én, csütörtökön, 9.30 órakor helyezzük örök nyugalomba a kaposvári Nyugati temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
„Nem így akartam, nem így gondoltam, szerettem volna még élni. De a halál könyörtelen volt, el kellet menni.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy FORRÓ LÁSZLÓNÉ gálosfai lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése augusztus 21-én, szerdán, a 14.30 órai gyászmisét követően lesz a gálosfai temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
"Elköltöztél nem vagy többé, Nekünk mégis élsz örökké." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FÁBIÁN GÉZÁNÉ Kolozs Emília Irén Kaposvár Benedek Elek utcai lakos, 82 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése augusztus 22-én, csütörtökön, 11 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
"Nem hal meg az, ki szerettei szívében él tovább." /Thomas Mann/ Fájó szívvel tudatjuk, hogy SOMOGYVÁRI SÁNDOR volt szentbalázsi lakos életének 75. évében elhunyt. Temetése augusztus 17-én, szombaton a 10 órai gyászmisét követően lesz a szentbalázsi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló gyermekei és családjaik
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÖRKÖS JENŐNÉ Parrag Ilona balatonboglári lakos, 83 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 16-án a 10 órai gyászmisét követően lesz a balatonboglári temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy BRUDICS JÁNOSNÉ Kozma Aranka volt kaposvári lakos életének 82. évében visszatért teremtőjéhez. Temetése augusztus 16-án, 15.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Szentmisét a temetést követően a Jézus Szíve templomban mondunk érte. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy DR. BOD LAJOS életének 73. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 17-én, szombaton, 11 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÖRGY SÁNDORNÉ Göndöcz Margit volt somogysárdi lakos 86 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 16-án, a 13 órai gyászmisét követően lesz a somogysárdi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Elpihen a szív, mely értünk dobogott Számunkra élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk, hogy FÜLEKI SÁNDORNÉ Lipp Anna nyugalmazott óvónő 80 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 16-án, pénteken, 14.30 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Kérjük, részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló családja
"Küzdöttél, de már nem lehet, Átölel a csend és a szeretet." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PINTÉR JÁNOS ráksi lakos, életének 78. évében elhunyt. Temetése augusztus 15-én, csütörtökön, a 14 órai gyászmisét követően lesz a ráksi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető családja
"Egy ember addig él, amíg emlékeznek Rá.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR SÁNDOR a KVGY volt dolgozója, a Munkaügyi Felügyelőség friss nyugállományosa, Rómahegyi barát augusztus 8-án, 64 éves korában, rövid küzdelem után súlyos betegségben elhunyt. Szerettünk hamvait augusztus 16-án, pénteken, 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. Búcsúzzunk együtt. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Édesanyja, felesége, leánya, unokái és családjaik
"Elcsitul a szív mely értünk dobogott, Pihen a kéz, amely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagypapa KAJTÁN LÁSZLÓ életének 74. évében súlyos betegségben augusztus 6-án elhunyt. Temetése augusztus 16-án, pénteken 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család
"Örök álom zárta le drága két szemed, és megpihenni tért dolgos két kezed. E földön küzdöttél, de már nem lehet, Odaát a csend ölel át és a szeretet.” Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, nagyapám, dédi papám VÖRÖS IMRE életének 82. évében örökre itt hagyott bennünket. Utolsó útjára augusztus 14-én, szerdán, 11 órakor kísérjük a kaposvári Nyugati temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik virágaikkal, együttérzésükkel gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
Kolozsvári Magyar Napok / 5 órája
Potápi Árpád: ezen a héten Kolozsvár a nemzet kulturális fővárosa
Hit nélkül nem ment volna / 6 órája
Évekig tarthat a bangladesi ikrek rehabilitációja
megyei labdarúgás / 6 órája
Ötöst vágott a Hetes idegenben
Molnár Gábor
Diana vigasza / 7 órája
Szívszorító fogadalmat tett Vilmos herceg az édesanyjának
labdarúgás / 7 órája
Veretlent vert a Greenplan Balatonlelle
Klein Péter
videó! / 7 órája
Brahmstól a Boney M-ig: nagyot szólt a Kaposfest
Harsányi Miklós